Обучители по Модули - 9Academy
Кандидатстване

Обучители от модул Предприемачество

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул Маркетинг

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул Продажби

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул Финанси и Счетоводство

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул Човешки капитал

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул Социална ангажираност и устойчивост

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул Правни въпроси

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул Технологии и дигитални инструменти за бизнеса

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул PR

Повече за Модула
Покажи всички

Обучители от модул Личностно развитие

Повече за Модула
Покажи всички