Слави Стоев - 9Academy
Кандидатстване

Слави Стоев


Слави Стоев - 9Academy

Слави Стоев е един от основателите и консултант организационно развитие в In Management. Едно от новите му начинания е Тиха стая – място, където можеш да се чуеш и да бъдеш чут от опитни професионалисти в областта на личностовото развитие и заедно с тях да извървиш пътя към едно по-щастливо, добро и пълноценно утре.

Има опит в изпълнението и провеждането на индивидуални и екипни консултации и организационни тренинги – фасилитатор и треньор на професионални екипи от мениджъри и служители, ръководил проекти за изготвяне, провеждане и оценка на ефективността на организационни тренинги, посветени на мотивацията, умения за справяне със стреса, комуникационни умения и повишаване на ефективността при работа с клиенти.

Ръководил е проекти по дефиниране на корпоративната идентичност на организации, изграждане на стратегически карти за развитие и дефиниране на бизнес и организационни стратегии. Управлявал е множество проекти, свързани с дефиниране на политики и стратегии за управление в организации от различен мащаб и сфера на дейност, изграждане на системи за управление на човешките ресурси, обучителни центрове и програми за управление на културата в организацията. 

Обучен коуч и сертифициран практикуващ на мотивационно интервюиране в бизнес среда. Има богат опит в управлението на процеси на промяна в организациите.

Бакалавър по “Психология” от Нов български университет и възпитаник на Училище по мениджмънт – Нов български университет – Програма “Управление и развитие на човешките ресурси”, като продължение на полученото средно специално образование в областта на мениджмънта, маркетинга и комуникациите.

Обучения

Кой съм аз

декември 2014

Това обучение беше част от програмата на модул Личностно развитие в Сезон 2 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2014 – Май 2015.

Организационната идентичност и как тя е в центъра на целия управленски инструментариум

февруари 2015

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 2 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2014 – Май 2015.

Управление на психологически договори/ отношенията с хората

февруари 2016

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 3 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2015 – Април 2016.

Управление на психологически договори/ отношенията с хората

февруари 2017

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 4 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Октомври 2016 – Април 2017.

Управление на психологически договори / отношенията с хората

януари 2018

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 5 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2017 – Април 2018.

Управление на психологически договори / отношенията с хората

февруари 2019

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 6 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2018 – Април 2019.