Лилия Стойкова - 9Academy
Кандидатстване

Лилия Стойкова


Лилия Стойкова 1

Лилия Стойкова има повече от 10 години опит в сферата на човешките ресурси. В момента Лилия е Мениджър Човешки Ресурси в Kinstellar – водеща адвокатска кантора с офиси в 10 държави от Централна и Източна Европа и Азия.

Има значителен опит в подбора на персонал, управление на таланти, обучения, оценка на представянето, повишаване на ангажираността, системи за възнаграждения, проучвания на пазара на труда и обработка на възнаграждения. В тази връзка е посещавала множество различни семинари на тема трудови отношения, пенсии, социално и здравно осигуряване. Вярва, че специалистите по човешки ресурси трябва добре да познават трудовото законодателство.

Завършила е бакалавърска и магистърска степен по Човешки ресурси в Университета по национално и световно стопанство. Притежава професионална квалификация по HR Management от The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Лилия е част от Bulgarian HR Network. Групата е неформална и обединява мениджъри, специалисти човешки ресурси и хора с интереси в областта. Целта на групата е създаване на контакти, споделяне на знания, запознаване с новостите в сферата.

Обучения

Трудово право

март 2015

Това обучение беше част от програмата на модул Правни въпроси в Сезон 2 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2014 – Май 2015.

Трудово право

март 2016

Това обучение беше част от програмата на модул Правни въпроси в Сезон 3 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2015 – Април 2016.

Трудово право

февруари 2017

Това обучение беше част от програмата на модул Правни въпроси в Сезон 4 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Октомври 2016 – Април 2017.

Трудово право

февруари 2018

Това обучение беше част от програмата на модул Правни въпроси в Сезон 5 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2017 – Април 2018.

Трудово право

март 2019

Това обучение беше част от програмата на модул Правни въпроси в Сезон 6 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2018 – Април 2019.