Любен Панов - 9Academy
Кандидатстване

Любен Панов


Любен Панов 1

Любен Панов е първият директор на Български център за нестопанско право от създаването му през 2001 г. В периода 2009-2014 г. е програмен директор, а от началото на 2015 отново заема поста директор на организацията. Любен е бил член на Обществения съвет към Комисията по въпросите на гражданското общество в 39-тото Народно Събрание на Република България. Той е работил по теми като регистрация и дейност на НПО, финансова рамка и данъчно облагане на гражданските организации, данъчни облекчения за дарители, социално договаряне и др. Той е един от създателите и мениджър на Информационния портал за НПО в България –www.ngobg.info.

Любен е работил в редица страни в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз. Той е участвал в разработването на правилата за разпределение на държавни грантове за НПО в Албания, изследвал е правната рамка за НПО в Армения и механизмите за социално договаряне в Казахстан и участва в проекти в Азербайджан и Молдова.

Любен е бакалавър по стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски” (1997) и магистър по макроикономика в същия университет (1998). Той има и магистърска степен по човешки права от Централния Европейски Университет в Будапеща, Унгария (1999).

Обучения

НПО сектора в България

февруари 2016

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 3 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2015 – Април 2016.

НПО сектора в България

февруари 2017

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 4 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Октомври 2016 – Април 2017.

НПО сектора в България

февруари 2018

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 5 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2017 – Април 2018.

НПО сектора в България

март 2019

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 6 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2018 – Април 2019.