Лилия Еленкова - 9Academy
Кандидатстване

Лилия Еленкова


Лилия Еленкова 1

Лилия Еленкова е докторант в катедрата по „Публична администрация“ на СУ “Св. Климент Охридски”. Темата на дисертацията ѝ е „Развитието на младежката политика в България след 1989 г.“

По време на своето студентство активно се включва в студентски дейности като част от Студентски съвет на СУ “Св. Климент Охридски”. Представител е в националната студентска организация, НПСС, и в Европейския студентски съюз – ESU. 

Започва трудовата си кариера в ING ПОД, като три години по – късно се връща обратно в сферата на младежките/ студентските дейности и започва работа в ISIC Bulgaria. Работи първо като Координатор образователни проекти, а после – Мениджър проекти.

През 2009 г. се включва активно в създаването на Младежки консултативен орган (МКО), чиято цел е да създаде младежка дискусионна платформа. През 2010г. МКО прераства в Национален младежки форум, а Лилия Еленкова става зам. председател. Председател е на Национален младежки форум (НМФ) за периода 2012 до 2014 година. 

Професионалният ѝ път включва и позициите на Ръководител проекти в НМФ и ECVET експерт към ЦРЧР. Работи и като треньор, модератор и фасилитатор и е от основните инициатори на създаването на Звено от треньори към НМФ.

Лилия Еленкова е завършила ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник с немски език, след което следва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (бакалавър) и „Управление на международни проекти“ в УНСС (магистър).

Обучения

Лидерство и граждански сектор

март 2014

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 1 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Януари 2014 – Юни 2014.

За лидерството, мотивацията и взаимните ползи!

март 2015

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 2 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2014 – Май 2015.

За лидерството, мотивацията и взаимните ползи!

февруари 2016

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 3 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2015 – Април 2016.

Лидерството, мрежуването и ролята на гражданските организации в развитието на гражданското общество

февруари 2017

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 4 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Октомври 2016 – Април 2017.

Лидерството, мрежуването и ролята на гражданските организации в развитието на гражданското общество

февруари 2018

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 5 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2017 – Април 2018.

Лидерството, мрежуването и ролята на гражданските организации в развитието на гражданското общество

март 2019

Това обучение беше част от програмата на модул НПО в Сезон 6 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2018 – Април 2019.