За нас - 9Academy
Кандидатстване

Историята на 9Academy

За нас 1

9Academy е бизнес академия и устойчива общност от млади професионалисти

9Academy среща младежи и бизнеса в различни професионални направления с цел усъвършенстване. Академията се организира от Фондация „ДЕВЕТ“ и „Девет А“ ООД. Основна цел на Академията е подпомагане на личностното и професионалното развитие на хората чрез практически знания, умения и опит, предоставени по интерактивен и достъпен начин.

9Academy е платформа, която предоставя ценни познания и опит, надграждани в сплотена общност от осъзнати, отговорни и любопитни професионалисти.

Помагаме за личностното и професионално развитие чрез обучения на живо и онлайн, и събития, в които ви срещаме с експерти от различни бизнес сектори. Свързваме ви, за да обогатите опита си, да изградите полезни професионални контакти, да учите чрез преживяване, което остава за цял живот.

Защо създадохме 9Academy

Всичко започна от един приятелски разговор през 2013-та година. Няколко човека, занимаващи се с обучения, обсъждахме разнородните видове обучения, предоставяни от различни организации и нуждата от по-солидна връзка между изучаваното в университетите и търсените умения от бизнеса. Оказа се, че няма единна програма, която да събира обучения, представящи различните звена в работата на един бизнес. Записахме ги на лист хартия и ги обединихме в 9 кръга – предприемачество, финанси и счетоводство, продажби, правни услуги, маркетинг, HR, НПО, PR, Digital/IT. Така избрахме и името 9Academy – 9-те кръга на бизнес успеха. Неизменна част от това беше и сформирането на екип – млади, амбициозни, обичащи промяната доброволци, които посветихме време и сърце в името на ученето. 

Това е историята накратко. Тя, разбира се, нямаше да е същата без общността от над 30 обучители, които споделиха своя практически опит и над 300 професионалисти, търсещи знания и умения, които се включиха в обучителната програма в 6 различни сезона. Така, 9Academy се утвърди като бизнес академия за професионално и личностно развитие, която се провеждаше в рамките на 6 месеца. 6 години подред. 

Целите ни в 9Academy

  • Да представим и обясним как функционира една бизнес организация и каква е основната функция на всеки един отдел в нея;
  • Да дадем базови знания и умения в области като предприемачество; маркетинг; реклама и ПР; продажби; право; финанси, счетоводство; човешки капитал; технологии и дигитални инструменти за бизнеса; управление; социална ангажираност и устойчивост;
  • Да предоставим знания и основни умения как се стартира бизнес проект, как се развива и управлява в различни бизнес направления;
  • Да предоставим платформа, където всички, преминали през обучителната програма на Академията, да могат да общуват както помежду си, така и с обучителите, да обменят опит и да колаборират; 
  • Да дадем достъп до полезни ресурси и инструментариум за учене и прилагане на наученото.

9-те кръга на Академията

9-те модула на 9Academy са от полза не само за кариерното развитие, но и за личностното израстване на участниците.

Мнения за нас

„Срещнах чудесни млади хора – с ентусиазъм, усмивки, хъс за учене и успехи. Запознах се с амбициозните им пъстри идеи. Видях някои от тях в реализацията им. Следя с интерес как се развиват и сега.“

“Успехът се корени в създаването на добър екип около теб.“

vladislav-gerasimov-season-1

Владислав Герасимов

Участник

Сезон 1

„9Academy ми помогна да се чувствам по-уверена и да преборя някои свои страхове и притеснения.”

Desislava-Todorova-season-1

Десислава Тодорова

Участник

Сезон 1

„Със знанията, които вие ще предложите на тези млади хора, и с много желание от тяхна страна, виждаме във всеки от тях бъдещ предприемач. Смятаме, че това което правите е важно, систематизирано и поднесено от правилните хора по правилния начин. Това е безценна информация за всички, които искат думичката “Успех” да е второто им име.“

yuliyan-borislavov

Юлиян Бориславов

Партньор