Тренинг "Емоционална интелигентност: Свързване със себе си, свързване с другите" - 9Academy
Кандидатстване

Тренинг „Емоционална интелигентност: Свързване със себе си, свързване с другите“


Тренинг "Емоционална интелигентност: Свързване със себе си, свързване с другите" 1

Тренинг за личностно развитие

Трейнър: Елица Мичева

Преди време ми зададоха следния въпрос: „Ти си психолог, нали така? Какъв според теб е най-големият проблем на хората?“. Първоначалната ми мисъл беше: „Ето поредният опит да се поставят хората под общ знаменател, да се опростят, да се „изяснят“, да станат разбираеми. Тогава се чух да казвам: „Може би способността да се свързват“.

Днес сме свидетели на разнообразие от подходи за подпомагане на човешкото развитие с голям диапазон: от бързото постигане на ефективност и богатство в седем стъпки до опита да се преоткриe хармония и себеактуализация в източните практики. Всеки начин работи за различен профил хора, но често са насочени към близки нужди. Важно е, че сякаш все по-масово се осъзнава ролята на човешкото поведение като основна променлива за качеството на живот. Повече от всякога се правят кампании за ангажираност към собственото ни благополучие. Примерите варират от гребане през целия Атлантически океан за провокиране на дискусия за повишената употреба на захар до масово пускане на брада и мустаци през ноември за по-голям фокус към превенцията на онкологични заболявания.

Имаме ли обаче достатъчно осъзнатост и ангажираност към качеството на своите връзки с другите? Вероятно за повечето хора това е проява на „здрав разум“, но правим ли наистина стъпки, за да разберем как нашият личен стил на свързване влияе на пътя ни – от работата до интимността, и според някой от най-влиятелните научни изследвания се оказва най-значимата променлива за това, което често наричаме щастие (https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI&t=34s)

Емоционалната ни интелигентност несъмнено е свързана с качеството на нашите взаимоотношения по много начини. Тя е широко понятие, което съдържа: способността ни да разпознаваме и назоваваме емоциите си и тези на другите; умението да управляваме и изразяваме чувствата си по адаптивен начин; успехът ни в използването на емоционалната „информация“ за нас и другите в стремежа към наши и споделени цели и мн.др.  Вярно е, че ранният ни опит определя много от тези умения. Вярно е също, че усилията за подобряването на тези умения, подпомагат по-доброто ни свързване с нас и с другите днес.

Предлагаме ви заедно да станем любопитни към тази тема, да използваме опита си, за да разберем по-добре как това, което ни се случва, е това, което ние случваме.

Съдържание: в рамките на тренинга заедно да работим над въпроси като:

-Какво повлиява на начина, по който се свързваме през призмата на нашата лична история

-Осъзнаване на нашия стил на свързване: силни страни и трудностите, които ни носи

-Кои аспекти от емоционалната ни интелигентност се променят трудно: разпознаване и опит за нови поведения

-Съдържания за приемане и цели за развитие – личен план за всеки участник

-Защо свързването е променлива и на професионалния успех

Формат: Тренинг за личностово развитие (до 15 души). Работата в група ни позволява да учим през другите, да споделяме за себе си и да получаваме обратна връзка, да експериментираме нови поведения в защитена среда.

Как ще работим:

Преди тренинга: Участниците ще имат задача за себерефлексия, която да ги подготви за започване на групата.

По време на тренинга:

-Запознаване с теория, свързана с темата

-Себерефлексия през работа с личната история

-Даване и получаване на обратна връзка

-Активности за изследване на поведения и изпробване на нови

-Целеполагане: цели за развитие

След тренинга:

Всеки участник ще разполага с подход, по който да работи по определения „личен план“. След един месец ще има индивидуална сесия за обратна връзка и обсъждане как може да продължим работа.

Продължителност:  5-7 октомври 2018: петък (12.00 ч.-17.30 ч.), събота и неделя (9.00 ч.-17.30 ч.).

Локация: A Hub (ул. „Христо Белчев“ 3)

Цена: 170 лв.

За записване: Заявете участието си на lyubomira@9academy.com

 


Новини