Предприемачи в науката 2023: Програмата за всеки млад учен 
Кандидатстване

Предприемачи в науката 2023: Програмата за всеки млад учен 


impact investing

През последните 5 години, фондация “Карол Знание” ежегодно провежда програмата “Предприемачи в науката”. И тази година традицията ще бъде спазена, програмата ще се завърне с пълна сила, а редица млади учени ще получат финансиране за своите научни проекти.

Фокусът на програмата е именно Impact Investing, като за участие са поканени проекти със социално и екологично въздействие.

Програмата включва два етапа:

  • Обучение: Предприемачи в науката
  • Конкурс за награда: Предприемач в науката с  награден фонд в размер на 30 000 лв.

В програмата могат да кандидатстват:

  • Студенти, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка;
  • Докторанти, без значение от тяхната форма на обучение;
  • И учени, които са защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

От тях се изисква да покажат своите научни проекти и предприемачески дух.

“Предприемачи в науката” цели изграждане на предприемаческото мислене и умения на младите учени, които да позволят им позволят развитието и надграждането на научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.

Както вече споменахме, програмата се състои от два етапа – обучение и конкурс.

За участие в конкурса и шанса за получаване на финансиране от 30 000 лв., участниците първо задължително трябва да преминат през етапа на обучението. Те трябва да бъдат непоколебими в участието си, като от обучението са позволени максимум две отсъствия. Дизайнът на обучението “Предприемачи в науката” е разработен специално за млади учени, които се стремят към приложение на разработения от тях материал, модел, продукт или технология.

Какви са целите на програмата? 

Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

С обучението се изграждат преносими умения, които биха били полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие. Кандидатите за наградата “Предприемач в науката” презентират своя бизнес проект, базиран на научната им работа. Форматът на презентациите е business pitch, като отразява новите знания и умени, получени в обучението “Предприемачи в науката”.

Повече за обучението…

В обучението “Предприемачи в науката” са включени са теми, които дават практически знания и умения, представят лични истории на успеха в предприемачеството, добри практики за стартиране на технологичен бизнес или спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.

…и лекторите.

Лектори и ментори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи – учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

Срокове

Обучителната програма ще се проведе от 20 септември до 6 декември, а конкурсът ще се проведе на 13 декември. Крайния срок за приемане на кандидатури е 6 септември 2023. Повече за процеса по кандидатстване ще научите тук.

За още новини и възможности, свързани с предприемаческата екосистема у нас, ни последвайте във FacebookLinkedin и Instagram ще откриете всичко ново около него и обученията, които сме включили в това издание. Не забравяйте да следите и нашия блог за всичко ново както около нас, така и около нашите приятели и партньори.


Блог