Обучители

Елица Мичева

ElicaMicheva_smallЕлица Мичева е Бакалавър по Психология и магистър по Клинична и консултативна психология  в СУ „Св. Климент Орхидски“. Има опит в сферата на индивидуалното консултиране, психологическoто измерване и обученията. Работила е по проекти за изследване и повишаване на екипната и лична ефективност, комуникативните и лидерските умения, справянето с конфликти.

Квалифицирана е в практикуването на мотивационно интервюиране и когнитивно-поведенческо консултиране. В момента придобива допълнителна професионална квалификации за „Треньор по групово-динамичен психотренинг и специалист в асесмънт център“.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders