Когато ентусиазмът срещне практиката: Казусът в 9Academy
Кандидатстване

Когато ентусиазмът срещне практиката: Казусът в 9Academy


Когато ентусиазмът срещне практиката: Казусът в 9Academy 1

Промените в Сезон 11 далеч не се изчерпват само с това, че той е в хибридна форма. Към новия формат формат на провеждане, нови обучения, изцяло нов модул в програмата, беше неизбежна и промяната в провеждането на казуса в 9Academy.

Работа по казус се превърна в неизменна част от обучителния процес на Академията от седми сезон насам. Немалко от участниците в предходните сезони ни сигнализираха, че имат нужда от упражнение на практическо ниво на наученото досега.Поради тази причина вече четвърти сезон интегрираме подобно поле за развитие на знания и умения, паралелно със случващите се обучения. 

Казусът по групи цели да покаже: 
 • Колко е важна работата в екип;
 • Как ученето през преживяване е незаменим елемент;
 • Колко е важно да се фокусираме върху конкретиката в презентацията си;
 • Как всички девет модула в програмата са свързани помежду си; 
 • Как винаги трябва да се фокусираме едновременно върху клиента и служителите ни и общата им удовлетвореност; 
 • Колко еднакви са всъщност бизнес организациите и социалните предприятия.

Благодарение на генералния ни партньор, Kaufland Bulgaria, тази година вдигаме нивото на практическото задание. 

В Сезон 11 участниците работиха по следните казуси: 
 • Бизнес казус: Kaufland Bulgaria предоставиха на участниците реален казус, върху който се опитват да намерят решение в практиката си. Към него е необходимо да бъдат дефинирани опорни точки и действия, водещи до решение и ход на действията на цялостен бизнес проект за FMCG иновация, която да бъде внедрена във филиалната мрежа на Kaufland.
 • Социално предприятие: Вторият казус беше на Работилничка “Бисквитките” – социално предприятие, позволяващо на млади хора със специални потребности да получат възможност за достоен труд. Техният казус търси устойчив начин за разширяване на дейността чрез запазване и увеличаване на интереса на аудиторията към тях с ефективен маркетингов подход, както и фокус върху оптимизиране на разходите.

В рамките на малко повече от два месеца участниците бяха разпределени в четири групи, две по две от които трябваше да работят по съответния казус. 

Освен да работят по казуса обаче, те трябваше да го представят на специално определени ментори за целта. Силният дамски менторски отбор тази година разшири погледа на участниците и им показа и други подходи, чрез които да дадат максимална добавена стойност на организациите участници. Ето и кои бяха менторите: 

 • Адриана Стрекаловска-Гъркова – Адриана Стрекаловска-Гъркова е Експерт Свежи храни в Кауфланд България. Бакалавър Бизнес администрация, Магистър Бизнес мениджмънт, Редовен докторант „Бизнес администрация“ в направление логистика. Има просторен опит в Кауфланд България в различни позиции както като експерт Свежи храни, така и като специалист Организация на продажби на свежи храни, проектен мениджър в разработване на софтуер в посока развитие на човешкия капитал, а пътят и започва като асистент управители на място. 
 • Ирина Гичева – Ирина Гичева е Старши специалист Продажби в Кауфланд България. Бакалавър Стопанско управление с немски език в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър Бизнес анализи и проекти в УНСС. Има експертиза в сферата на комуникация с различни звена на национално ниво, систематизиране на информация, организиране на продажбени процеси, част е от Кауфланд от три години. Има експертиза в сферата на директните продажби и организацията на пространствата на веригата. 
 • Мария Гинева – Мария Гинева е създател на Работилничка „Бискивките“ и изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата“- Казанлък. Сдружението е създадено през 2003 г.  и подкрепя деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и извършва дейности, които им позволяват да развиват умения и да се повиши благосъстоянието им. В момента организацията работи с над 200 деца и техните семейства.
 • Ралица Ралчева – Ралица Ралчева e Проектен мениджър “Ритейл”, Софарма Трейдинг в Софарма Трейдинг и се занимава с дизайн мислене от повече от 6 години. Участвала е и е водила редица проекти в сферите на телекомуникации, продажби, човешки ресурси, здравословен начин на живот и други. Работила е както с големи корпорации, така и с по-малки компании и организации в неправителствения сектор.
 • Милена Стратиева – Милена Стратиева е изпълнителен директор на Фондация ДЕВЕТ и съосновател на бизнес академията 9Academy. Тя е маркетинг и PR специалист с над 10 години опит. Проектите и организациите, за които е работила, са както в НПО сектора, така и сред малки и големи бизнес организации. Професионалният ѝ опит включва мениджърски позиции в център за професионално образование и в театър, като има и богат опит като консултант и обучител.

В рамките на процеса участниците имаха възможност да се включат в предварителна среща с менторите си. По време на нея всяка една от тях даде своята обратна връзка за свършената работа дотук спрямо експертизата си и опитността си. 

По време на финалните представяния видяхме окончателния формат на работата на участниците по казуса.

Резултатът от това финално представяне е готовността и на двете организации да работи и впоследствие с групите и това, което те представиха.

Както Kaufland Bulgaria, така и Работилничка Бисквитките споделиха, че са впечатлени от крайните проекти и искат да продължат комуникацията си по тях с участниците, за да се проследи възможността за крайна интеграция на представеното в реалността.

А ние сме щастливи, че ентусиазмът не просто срещна реалността, но и я превърна в нещо още по-красиво и устойчиво. 

Сезон 11 приключва съвсем скоро, така че очаквайте още информация за финала на тазгодишното издание в следващите седмици. 

За още новини и възможности, свързани с предприемаческата екосистема у нас, ни последвайте във FacebookLinkedin и Instagram ще откриете всичко ново около него и обученията, които сме включили в това издание. Не забравяйте да следите и нашия блог за всичко ново както около нас, така и около нашите приятели и партньори.


Блог