Милена Стратиева - 9Academy
Кандидатстване

Милена Стратиева


Милена Стратиева 1

Милена Стратиева е PR специалист и обучител на свободна практика. Твърди, че ако случайно работата на PR специалистите може да бъде описана кратко – то би било с думите „да печели доверие“.

Интересите й са в областта на PRвътрешни и дигитални комуникации, както и в обученията. В работата си тя се справя с предизвикателствата благодарение на нестрандартни методи и находчивост. В препятствията винаги вижда възможност.

Милена Стратиева беше Мениджър „Образование“ в M3 College в периода 2011-2013 г. През тези три години обменя опит с най-добрите експерти в сферата на комуникациите и бизнеса въобще.

За нея ученето през целия живот е начин на живот. Това ще покаже и на всички участници в 9 Academy.

Обучения

Медийно говорене и поведение

април 2014

Това обучение беше част от програмата на модул Връзки с обществеността в Сезон 1 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Януари 2014 – Юни 2014.