Д-р Христина Стоянова - 9Academy
Кандидатстване

Д-р Христина Стоянова


Христина Стоянова
Обучения

Д-р Христина Стоянова е Оперативен мениджър в HP Inc и преподавател в СУ „Св. Климент
Охридски“. Има магистърска степен по Стратегическо управление и докторска степен по
Управление от Софийския университет, където преподава „Управление на аутсорсинг
проекти и компании“. Изследовтелските й интереси също така включват управленски
иновации и бъдещето на труда (Future of Work).

Христина Стоянова има 10-годишен опит в управлението на проекти и аутсорсинг
партньорства с доставчици на услуги от Азия, Африка и Европа. В практиката си в бизнеса
провежда обучения за управление на проекти, Лийн 6 Сигма, професионално развитие,
личен бранд и бъдещето на труда. Има черен колан по Лийн 6 Сигма и сертификат Project
Мanagement Professional (PMP®). Води клуба за Лийн 6 Сигма в HP Inc България, както и
координира програмата за развитие на мениджъри в компанията.

Интересува се от личностно надграждане и устойчива мода. Участва в доброволчески
инициативи, като подкрепя професионалното развитие на ученици и студенти, както и на
жени пострадали от домашно насилие.

Уебсайт: https://hristinastoyanova.com/