Обновената обучителна програма на 9Academy вече и с онлайн платформа
Кандидатстване

Обновената обучителна програма на 9Academy вече и с онлайн платформа


Кандидатствай до 11 октомври в обновената обучителна програма на 9Academy

Какво ново предстои в сезон 7?

С голяма радост споделяме, че регистрацията за новия сезон на 9Academy вече е отворена! Но по-важната новина е, че сезон 7 е не просто нов пореден сезон, а вече е с обновен формат, програма, методология и платформа. Посветихме месеци работа върху изграждането на гъвкав и отговарящ на нуждите вариант на Академията.

Обновената обучителна програма на 9Academy вече и с онлайн платформа 1

Всички, които ни познават, си спомнят, че шестото издание на Академията завърши през април 2019-та година. Срещите на алумни клуба и общността продължиха, а за екипа предстоеше анализ и рефлексия върху изминалите години. 

След събиране и обработка на обратна връзка, достигнахме до визията за обновяване на провеждането на обученията и трансформирането им в онлайн формат, както и обособяване на цялостна платформа за учене, изграждане на връзка между всички участници, алумни, обучители и партньори

Събитията на живо също ще претърпят промяна – освен основните такива, които откриват и закриват сезона, участниците в Академията, ще се срещат на живо във формата “Панаир на идеите”, Q&A сесии, практически бизнес казуси и дискусии след някои от модулите, както и на организирани от общността събития. 

9Academy с обновена програма и цялостна платформа за обучение

Какво ще е различно в сезон 7?

Форматът
Обновената обучителна програма ще бъде изцяло достъпна онлайн. 

9Academy с обновена програма и цялостна платформа за обучения и връзка между алумни, участници и обучители.

В предишните 6 сезона на 9Academy всички обучения се случваха на живо и на различни локации. В сезон 7 новите участници ще имат достъп до специално разработена онлайн платформа, в която ще могат да гледат обученията в удобно за тях време, да работят по задания, свързани с материята и да дискутират с обучителите и останалите участници. 

Времетраенето
Вместо за 6 месеца, бизнес програмата ще бъде в рамките на 3 месеца.

Всички участници, обучители и екип бяхме ангажирани 6 месеца, в които се събирахме 3 или 4 дни в седмицата. В обновения формат Академията ще се случва в рамките на 3 месеца, като разбира се, след нейното приключване следват активности с Алумни клуба на 9Academy.

Събитията
Нови практически насочени събития

Освен специалните събития, които провеждахме предишни години (откриващо и закриващо на сезона събития, Панаир на идеите, рефлексии след всеки модул), оттук-нататък участниците в сезоните ще могат да работят по бизнес казуси от практиката. Чрез тях те ще могат да приложат натрупаните до момента в Академията знания и да приложат идеи и решения, които ще от полза за бизнеса. 

Обновената обучителна програма на 9Academy вече и с онлайн платформа 2

Другият тип събития, които ще се провеждат, са Q&A сесии с обучителите в 9Academy, по време на които участниците ще могат да задават въпроси и да дискутират помежду си.  

В обновен формат ще бъде и модул “Личностно развитие”, който също ще бъде в онлайн вариант. Участниците отново ще работят върху емоционална интелигентност, междуличности отношения и комуникация, но през призмата на нова методология и в хибриден вариант. 

Колко ще бъдат участниците във всеки сезон?
Тук няма да има промяна и участниците във всеки следващ сезон ще бъдат 50. 

Можете да кандидатствате на https://9academy.com/kandidatstvane/, като процесът по подбор включва протича в два етапа: първи етап – на база апликационна форма и втори етап – интервюта с одобрените кандидатури (онлайн и на живо).

Какво предстои след края на всеки сезон?

Както обичаме да казваме, 9Academy няма край. След приключване на всеки сезон, участниците стават част от Алумни общността, с която продължават да поддържат контакт, да колаборират и да учат един от друг.


Новини