Стартира второто издание на METRO Accelerator - 9Academy
Кандидатстване

Стартира второто издание на METRO Accelerator


До 20 юни програмата на МЕТРО е отворена за кандидатстване на новосъздадени компании от целия свят.

МЕТРО стартира второто издание на своя глобален  акселератор за иновации в хранителния и хотелиерски бизнес със състезание, в което startup компании от цял свят ще могат да представят свои дигитални решения в подкрепа на ХоРеКа сектора, за да станат един от 10-те участници в 3-месечната тренинг програма в Берлин и получат финансиране от 120 000 евро в подкрепа на своите идеи.

Кандидатурите се приемат онлайн, на адрес www.metroaccelerator.com,   до 20 юни. Както и през 2015 година партньор на МЕТРО Акселератора ще бъде световната предприемаческа мрежа Techstars.

“Големият успех на първото издание, с 11 startup участници от целия свят, ни амбицира да направим възможностите за дигитализация на хранителния и хотелиерски бизнес по-достъпни за нашите клиенти от ХоРеКа сектора. Убеден съм, че дигиталните бизнес модели и услуги ще играят все по-значима роля за тяхното развитие.“, каза Олаф Кох, Председател на Борда на директорите на METRO AG.

Продължението на МЕТРО Акселератора  предлага възможността идеите директно да се тестват и предложат на пазара.

„МЕТРО ще им осигури свои водещи експерти в  търговията на едро и хранителния бизнес, както и достъп до огромната си клиентска база и контакти, каквито те  трудно биха получили на друго място“, допълва Кох.

До 20 юни програмата на МЕТРО е отворена за кандидатстване на новосъздадени компании от целия свят, които могат да направят своите кандидатури на английски език през сайта на акселератора www.metroaccelerator.com.

Кандидатите трябва да попълнят въпросник, както и при желание, да прикачат свое видео. Експертно жури от инвеститори и ментори ще селектира 10-те най-обещаващи идеи.

Програмата на Акселератора ще стратира на 12 септември в Берлин.  След тримесечна подготовка с повече от 100 ментори, startup компаниите ще могат да презентират своите идеи на специален Демо ден в Берлин през месец декември 2016 г.

До 20 юни програмата на МЕТРО е отворена за кандидатстване на новосъздадени компании от целия свят.

МЕТРО отново си поставя за цел да търси иновативни предложения, които да донесат добавена стойност за неговите професионални клиенти от хотелския, ресторантьорски и кетъринг бизнес. Това могат да бъдат иновативни решения и технологични разработки, чрез които хотелиерският и ресторантьорски бизнес да работят по-ефективно, да управляват по-успешно ресурсите си и да предлагат по-високо качество на своите клиенти. Разработките могат да предлагат решения за управление на хотели, ресторанти и кетъринг компании, възможности за управление на логистика, доставки и складови наличности, постъпване на поръчки и плащания, работа с клиентски бази данни, маркетингови и промоционални решения, b2b решения, по-широко приложение на дигитални и мобилни технологии в индустрията за гостоприемство.

Представители на новосъздадени компании в различен стадий на развитие и от всички точки на света могат свободно да кандидатстват, като възрастта на участниците и юридическите лица или структури, които те представляват нямат значение при кандидатстването. Важното е, startup екипът да може пълноценно да се включи, на място, в Берлин по време на 3-месечната подготовка, която ще се проведе изцяло на английски език,  от средата на септември 2016 г.

Като основент партньор Techstars ще продължи да подкрепя startup компаниите, част от МЕТРО Акселератора през следващите 3 години.

Като една от най-големите startup екосистеми в света, Techstars се включва отново в проекта чрез своята мрежа от над 3 000 доказани ментори, инвеститори и членове на startup общността

За повече информация по програмата вижте на www.metroaccelerator.com  или  в Twitter на @MetroAccel .


Новини