Self-confidence - 9Academy
Кандидатстване

Self-confidence


Self-confidence 1

Self-confidence [ Сам(и)очувствие ]

SKILL | DESIRE |ACCEPTANCE | AMBITION | ATTITUDE | APPRECIATION

Или казано на старобългарски език – Самочувствие.

Психологическата нагласа за това как приемаме всичко, което ни се случва, както в личния, така и в професионалния живот. Въпреки че ако питате мен, не съществува такова деление на професионален и личен. Аз-ът си е Аз при всички обстоятелства. По-скоро би било правилно да се разглежда като личен и социален. Причината е, че всеки индивид следва да се обръща към себе си в моменти, в които трябва да взема важни решения за съществуването и развитието си.

Всеки индивид преминава през постоянни трансформации по време на развитието си и доста често се случва така, че трябва да работи и да даде повече от себе си в работата. Това не означава, че той се развива само като професионалист, развива се и като личност. Следователно, личният и професионалният живот, според мен, не би трябвало да се делят. Постоянно придобиваме нови и нови умения (skills), независимо дали това става в офиса, студиото, улицата, учебно заведение, академията, залата по бойно изкуство или танци. Точно те, те те изграждат такъв какъвто си. И всички усилия, които сме положили в придобиването на всяко едно от уменията, трябва да бъдат уважавани, и то на първо и най-важно място от самите нас. Себеуважението е ключов елемент от Самочувствието.

lupa

Всеки един от нас е запознат с понятието “Свръх Аз”. Именно той е отговорен за всички норми на поведение, табута, ограничения, които си поставяме сами. Това, което се опитвам да Ви кажа, е, че всички ограничения (limitations), които изникват пред нас по време на пътя ни към успеха, са поставени от самите нас в съзнанията ни. Както следва, вече трябва да се досетите, че това може да се промени, като променим начина си на мислене и възприятие. За целта са ни необходими няколко ключови елемента, които съм разделил както следва: умения (skills), желание (desire), приемане (acceptance), амбиция (ambition), нагласа (attitude) и признателност (appreciation).

skills

Умения (Skills), са всички тези tips&tricks, които придобиваме през жизненият си път, и които прилагаме в ежедневието си, както в работата, така и във взаимоотношенията ни с хората. От умението да отвориш вратата на дамата, докато влиза в колата, до това да знаеш как да инстлираш и конфигурираш сложна сървърна система. Например, в съзнанието си визуализирам поход в планината, по време на който в торбата ми за оцеляване събирам уменията си. От време на време обаче сприрам и си правя заслон, в който складирам придобитите умения и освобождавам място за нови такива, преди да продължа напред.

Помислете как бихте визуализирали себе си и личностното ви развитие. Сега го запаметете.

По този начин ще приемете всичко като игра, а всички обичаме да играем, нали?

Желание (Desire) Много обичам да казвам Desire is the fuel of success!

Преди 10 години, когато бях едва на 15-годишна възраст, имах огромното желание и хъс да започна развитието си като професионалист. Тогава, в един слънчев ден, докато се разхождах с братята ми из центъра, минах да платя месечната интернет такса и ми светна лампичката да си пробвам късмета. Знаех, че възможността е малка, но въпреки това съществуваше! Епично интервю, което ще помня цял живот! След седмица получих работата и започнах своята кариера в средата на лятната ваканция. Именно желанието ми за развитие и неустоимия глад да уча нови и нови неща ме тласкаха (и все още е така) напред към изграждането на доверие и покоряването на всякакъв вид върхове.

Приемане (Acceptance)  – Много важен елемент от разгадаването на умствения, физическия и емоционалния капацитет на индивида. От приемането на критиката, която е в основата на развитието на всяка една единица, до приемането на финансови облаги (смях). Тук идва редът на един от любимите ми оксиморони, а именно твърдението, че не можем да променим света около себе си, а можем само да го приемем такъв, какъвто е. Да приемем това твърдение за вярно. Какво се случва когато построим нова детска площадка или нова постройка, която няма нищо общо с курса на северния елен? Първо се бунтуваме, ако не ни харесва, после го приемаме.

Приемането на загубата, като урок вместо провал, е друг пример за приемане. Започна ли леко да се избистря картината пред вас? Сещате ли се за последното приемане на много важен за вас факт?

Амбиция (Ambition) – АМИБИЦИЯ! I AM BITION! 

Амбицията е тази частица, която отговаря за поставянето на високите цели и постигнето им. Наличието на кауза допринася за още по-високи амбици и по-амбициозно преследване на мечтите и идеите си. Тази искра вътре в нас, която държи огъня да гори силно, въпреки силния вятър около нас.

Нагласа (Attitude) – My most favorite one! Това е начинът, по който се държим и посрещаме всяко задаващо се към нас предизвикателство или ситуация. Всичко започва от отварянето на очите рано сутрин до затварянето им късно вечер, даже по време на съня ни. Като започнем от това как настройваме алармата си рано сутрин – мелодията, мотивиращо послание към себе си, до това как се отнасяме с непознатите хора, които срещаме по пътя си или в офиса. Усмивката! Повярвайте ми, усмивката е няма такъв booster! Totally different dimension. Не случайно Ал Капоне е казал “С усмивка се стига далече! Но с усмивка и пистолет се стига още по-далеч!”. Дори пистолетът да е въображаем.

Признателност (Appreciation) – Тук се наместват ценностната система и възпитанието на индивида. Всеки себеуважаващ се човек, следва да бъде благодарен за всичко, което има. За правото на избор; за възможността да се събужда в легло с покрив над главата си; за възможността да докаже себе си на работното място, и т.н. Както казва един приятел: “братле, защо да не съм благодарен, като всеки ден като стана поглеждам и виждам, че крайниците са ми на място и са читави, отварям хладилника и ИМАМ ИЗБОР! Не просто има какво да ям, НО мога и да избирам! Аз трябва да съм неблагодарник, ако не оценявам всичко това!”. В днешно време на хората им е много трудно да кажат думата “Благодаря!”, дори без причина. Просто ей така.

Заключението оставям на Вас! 🙂

Благодаря Ви!  Благодаря за отделеното време и внимание! Уважих.


Дневник