Красимира Величкова - 9Academy
Кандидатстване

Красимира Величкова


Красимира Величкова 1

Красимира Величкова е изпълнителен директор на Български дарителски форум.

Завършила е културология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Преди да се посвети на благотворителността е работила като мениджър “Развитие и партньорства” в сдружение „Алтера” и като мениджър “Финансирания и развитие” във фондация „Работилница за граждански инициативи”. Занимавала се е със стратегии за организационно развитие и набиране на средства за социални и културни проекти, както и с инициирането и осъществяването на проекти в сферата на културата и културните политики. Отдадена е на обединяването на благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването.

Обучения