„Lean Startup – Как да стигнем от идея до продукт по-бързо, по-ефективно и по-евтино.” - втората публична лекция, организирана от 9 Academy - 9Academy
Кандидатстване

„Lean Startup – Как да стигнем от идея до продукт по-бързо, по-ефективно и по-евтино.” – втората публична лекция, организирана от 9 Academy


Христо Нейчев е обучител в модул Предприемачество по темата "Lean StartUP".

Втората публична лекция, организирана от 9 Academy, ще се състои на 03.12.2013 г.  (вторник) от 16ч. в аула „Максима“  на Университет за национално и световно стопанства (УНСС).

Всички, които желаят да разберат повече за Lean Startup културата, ще имат възможност да получат ценни съвети от директор „Бизнес развитие” в Telerik Христо Нейчев. Той ще сподели своя опит по темата „Lean Startup – Как да стигнем от идея до продукт по-бързо, по-ефективно и по-евтино.”

Христо Нейчев създава продукта ICENIUM в софтуерната компания Telerik. Казва, че важното за човек е вътрешното му „изгарящо“ желание за учене и развитие, така че да става все по-добър в сферата, към която се е насочил.

Също така Нейчев е практикувал в САЩ като старши маркетинг/продуктов мениджър в американската централа на Essilor. Бил е и директор „Бизнес развитие и продажби” в Shell Bulgaria.

В края на лекцията ще се предостави и допълнителна информация за 9 Academy,  нейния формат и начина за кандидатстване.

За Христо Нейчев може да прочетете повече тук.


Новини