КРЕАТИВНОСТТА - НАЧИН НА УПОТРЕБА - 9Academy
Кандидатстване

КРЕАТИВНОСТТА – НАЧИН НА УПОТРЕБА


КРЕАТИВНОСТТА - НАЧИН НА УПОТРЕБА 1

2016-тa сякаш беше вчера. И сякаш беше вчера попадането ми в 9 Academy. Само няколко месеца тук обаче ми дадоха толкова много, че все едно наистина вече сме минали заедно опознавателния 8-ми клас и вече дружно си се носим като песен из дебрите на достолепния 9-ти. И тъй като на мен се падна честта да съм сред първите, попаднали в блога на Академията, имах големи дилеми относно стила и темата, по която да пиша. Ще ме простите, ако не съм точно в целта, но покрай „Панаир на идеите“ се замислих, че може би най-важното, от което се нуждаем, за да са добри идеите ни и да можем лесно да ги развием в успешен бизнес, това е креативността.

Трудно е да се осмелим да мислим нови неща, идеи, различни от вече съществуващите, иначе казано, да се хвърлим в дълбоки води, но всъщност и креативността е процес и като всеки процес си има техники, които могат да я активират.

Съществува набор от  механизми и процеси за стимулиране на емисията на креативни идеи и избягването на традиционните пътища за разрешаване на проблемите. Според Едуард де Боно този сбор от техники или процеси се нарича „нестандартно мислене“. То в днешно време е толкова високо ценено, че редица умове продължават да го изследват, за да усъвършенстват процесите и техниките по неговото активиране. И за да не ставам голословна, по-надолу ще разгледам точно 3 техники, които стимулират креативността и чрез които има голяма вероятност всеки да достигне до нови висини.

cm-brainstorming-blog-graphic

БРЕЙНСТОРМИНГ

Това е креативна техника, която се основава на асоциацията на идеи. Измислена е през 1953 г. от Алекс Фекни Осбърн, основател на BBDO, чиято теория е, че: „Свързването на идеите е феномен, благодарение на който въображението стига по свои пътища до паметта и става причина едно хрумване да води до друго хрумване“.

Брейнстормингът включва общуването, разговора и предлагането на идеи със спокойното убеждение, че никой няма да ги критикува.

Напротив, колкото по-шантава може да изглежда идеята, толкова повече пътища разкрива на останалите участващи в процеса. За да се направи добър брейнсторминг, е хубаво да се събере група от над 6 човека, като един от тях записва всичко казано на масата. Задължително е да има лидер или ръководител, който от време на време да синтезира, да дава думата на един или друг и също така да налага основните правила, за да гарантира функционалността и продуктивността на брейнсторминга. Принципите са прости: без критична оценка; отпусни безразборната поява на идеи; слушай и развивай идеите на другите; колкото повече идеи се предлагат, толкова повече ще са добрите сред тях.

Брейнстормингът е страшно забавен, но специалистите съветват да не се прилага за повече от два часа, защото след тяхното изтичане започва да се губи ефективността му. Преимуществото на този метод е, че работата в група обикновено е по-добра, отколкото индивидуалната, защото групата поначало увеличава стимула на човек.

f1

ШЕСТТЕ ШАПКИ

Този начин се състои от това шест души да обсъждат един проблем и всеки да си сложи шапка с различен цвят. Този с бялата шапка (данни и факти) трябва да е обективен и да се основава на факти и цифри по проблема. Този с червената шапка (емоции и чувства) трябва да е емоционален и трябва да излага страхове, недоволство, недоверие, предчувствия, интуиция, оценка, стоицизъм. Този с черната шапка (недостатъци и предпазливост) трябва да бъде предпазлив, внимателен и плах и да търси слабите страни на идеите. Този с жълтата шапка ( оптимизъм и възможности) трябва да е оптимист, ефикасен, с позитивни нагласи и трябва да допринася със своята предприемчивост и генериране на идеи. Този със зелената шапка (креативност и предизвикателство) трябва да предлага нови идеи, да избягва старите решения и да търси подобрения. И накрая този със синята шапка (глобална визия, контрол, обобщения) трябва да дефинира проблема, да се грижи за организацията на процеса и да отговаря за синтезирането на заключенията.

Шапките осигуряват успоредните посоки в изучаването на една тема. Така всеки защитава редом с останалите своето. И не е задължително всеки човек да е винаги с една и съща шапка.

Тази креативна философия дава възможност проблемът да бъде видян по по-изчерпателен начин и е много по-лесно да се стигне до решение.

six-thinking-hats

МЕНТАЛНИ КАРТИ

Менталните карти служат, за да си водиш бележки и да раждаш идеи по асоциации. Започват от центъра на странницата с основната идея и се развиват ексцентрично, във всички посоки, като създават радикална структура, която се увеличава и подрежда, съставена от ключови думи и рисунки.

Този метод е измислен от Тони Бюзан. Той ни помага да създадем няколко на брой идеи, които да обединим в една голяма или обратното. Помага ни да си подредим мислите и да организираме ума си. Мисловните карти или т.нар. mind map са страхотен инструмент за стимулиране на мозъка, обмисляне и подреждане на мисълта.

В интернет има много информация за метода, съществуват и различни програми, чрез които всеки може да го тества. Методът е създаден за използване самостоятелно, въпреки че може да бъде разигран и в малка група.

business-plan-1940x900_36237

Независимо кой от методите си харесате, за да тренирате креативността си и да използвате пълния й капацитет, ще се радвам, ако някой от гореизброените пробваме и заедно. Какво по-хубаво от това да добавим стойност върху собствените си идеи? Аз лично бих се възползвала от цветната палитра на 9 Academy, която всъщност сте вие! Благодаря ви за възможността!


Дневник