Конкурс за докторантска стипендия от Карол - 9Academy
Кандидатстване

Конкурс за докторантска стипендия от Карол


Докторантска стипендия в Карол

Финансова група Карол е група от компании, предлагащи финансови продукти и услуги. Създадена е през 1993 г. и оперира в над 80 офиса в страната. Освен с предоставянето на услуги и продукти, Карол създава инвестиционна култура със собствени образователни проекти и споделя своя опит и знания с уникални програми за обучение на талантливи и млади хора.

И тази година Корпоративен Университет Карол обявява конкурс за  10-месечна докторантска стипендия в размер на 800 лв., която ще се предостави на редовен докторант в акредитирани висши училища.

Конкурсът се провежда на три етапа:

– по документи;

– интервю;

– презентация на разработките пред жури (представители на висшия мениджмънт на компаниите от групата на Карол, УС на „Асоциация на докторантите в България“ и УС на Сдружение „Форум Наука“, както и досегашните получатели на стипендията).

 

Изисквания към кандидатите:

– да са български граждани;

– към датата на подаване на документите да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната;

– проектът, по който работят да е в областта на:
икономика;
финанси;
международни икономически отношения;
физика;
химия;
математика;
инженерни дисциплини.

 

Желаещите могат да подават документи от 15 октомври до 15 ноември 2014г. на  education@karoll.bg.

 

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю в периода 24 – 28 ноември. Финалистите ще представят проектите си пред жури в началото на декември, а стипендиантът ще бъде обявен на 18 декември.

 

Повече за това, какви документи са нужни, за да кандидатствате, и подробности около конкурса може да намерите тук: http://karoll.bg/obrazovanie/korporativen-universitet-karol/doktorantska-programa/

 


Новини