Станете доброволец „Digital Marketing“ в екипа на 9Academy! - 9Academy
Кандидатстване

Станете доброволец „Digital Marketing“ в екипа на 9Academy!


Изпратете ни ваша автобиография и отговор на въпроса „Защо?“ не по-късно от 27.08.2017.

9 Academy е бизнес академия, която създава среда за учене, развитие и реализиране на проекти и идеи на хора с различен опит, интереси и профил, но с обща визия за бъдещето.

За да подпомогне устойчивостта и развитието на тази среда, екипът на Академията търси Доброволец  Digital Marketing“, който да се грижи за поддържането на социалните мрежи, уебсайта и блога на Академията.

Позицията предполага да притежавате основни дигитални умения и знания и да искате да ги развивате и прилагате на практика в динамична, различна и добронамерена среда.

О, да! Подходяща е за студенти 3-ти/ 4-ти курс и хора, които искат да учат чрез преживяване и да се предизвикват с нови задачи и проекти.

Ако откривате себе си в тези редове, изпратете ни ваша автобиография и отговор на въпроса „Защо?“ не по-късно от 27.08.2017 на lyubomira@9academy.com


Новини