3 причини защо бизнес казусът за работа по групи е толкова полезен
Кандидатстване

3 причини защо бизнес казусът за работа по групи е толкова полезен


работа по бизнес казуси

Или какво се случи при първото представяне на групите в Сезон 8 на 9Academy?

Съвсем скоро беше времето, в което Ви разказвахме кои ще са основните обучителни модули и събитията, с които ще се срещнат участниците в Сезон 8 на 9Academy.

Една от специалните възможности да развият и докажат своите професионални умения в най-голям аспект е именно работата по реален бизнес казус от България.

Чрез тях те получават шанс както за усъвършенстване на познанията си и практическо усвояване на информацията от обученията, така и за подобряване на презентационните умения и работата в екип. 

Виж повече: Кандидатствай за Сезон 9 на 9Academy

Миналата седмица успяхме да видим работата на четирите групи, съставени от участниците в Сезон 8 на 9Academy. В zoom срещата участници, ментори, Алумни и участници, продължила повече от четири часа, всички те успяха да вникнат в дълбочина на деветте модула на бизнеса. Първата работа по казус беше свързана пряко с модул “Предприемачество” и с модул “Реклама, Маркетинг, ПР”. 

3 причини защо бизнес казусът за работа по групи е толкова полезен 1

Ето и кои са три от много по-големия набор от причини защо бизнес казусът по групи е толкова полезен: 

НПО и Компаниите – толкова далеч, а всъщност толкова близо 

Както вече споменахме, участниците бяха разделени на четири групи, в които трябва да взаимодействат помежду си и да представят разработка на реален бизнес казус. Ключовият момент тук е, че две от тези групи работят по бизнес казус на организация, докато другите развиват такъв на НПО. Първоначално може да Ви се стори, че това ще ощети страните по някакъв начин, но всъщност има една ключова цел. Това е част от идеята да се види голямата картина в екосистемата на бизнеса у нас. Нещо повече – по този начин участниците ясно откриват, че двете страни имат много повече общи неща, отколкото различия.

Връзката в общността на 9Academy

Работата по съществуващ бизнес казус е едно от събитията в 9Academy, което свързва участниците, Алумни и лектори, като част от менторите са именно наши предишни участници и обучители в бизнес академията. По този начин обратната връзка е възможно най-пълноценна, защото участниците я получават от много и различни страни. Всеки един от менторите е доказан професионалист в сферата си и допринася към развитието на участниците със своите познания спрямо методологии в работния процес, изпробвани техники и пр. А ние от екипа на Академията сме щастливи, че чрез работата по реален бизнес казус връзката между различните участници от сезоните става още по-силна. 

Практическо прилагане на наученото

Знанията, научени по време на 9Academy, са безценни. Най-важно е обаче участниците да могат да ги прилагат в реална среда. Затова бизнес казусът по групи е ключов елемент за тяхното практическо усвояване на теорията в работен план.

Този път, както вече споменахме, участниците имаха възможността да покажат, че могат да работят с теорията, представена им по време на модул “Предприемачество” и модул “Реклама, Маркетинг и ПР”.

Всички те успяха да докажат, че каналите за комуникация и завладяването на аудиторията вече са им още по-добре познати, а Дизайн мисленето, Lean Canvas, Lean методологията и Business Model Canvas не са просто далечни понятия. Това са новите им средства за генериране на идеи, проверяване на техния бъдещ успех и визуализация на всеки един процес, независимо дали говорим за финансов или комуникационен, и неговото случване.

Участниците успяха да се фокусират върху въпроси като: 

  • Какви нови услуги трябва да се разработят и предлагат от Организацията/НПО-то, за да се превърне в лидер и да покрие очакванията си за следващата година?
  • Коя идея е успешна и как да я разпознаят като такава? 
  • Как ще постигнат финансовата устойчивост, която да им позволи да продължат да развиват дейността на организацията? 

Предизвикателството за създаване на ПР и рекламни послания също не се опряха на нашите участници. Те успяха да покажат, че добре са разбрали смисъла в това да присъстват в различни комуникационни канали, както и на това да познават добре аудиторията си. 

3 причини защо бизнес казусът за работа по групи е толкова полезен 2

Тук искаме да благодарим на всеки един от участниците за ентусиазма и професионалното си отношение към бизнес казусите, които трябваше да разгледат. И, разбира се, да изкажем благодарността си към всеки един от менторите – независимо обучител, или Алумни. Ето и малко повече за всеки един от тях: 

  • Ралица Ралчева – Мениджър „Дизайн на услуги“ в Софарма Трейдинг, част от екипа на акселераторската програма SOinventure, и лектор в 9Academy. Тя е обучител по “Дизайн мислене” именно защото е един от водещите експерти в прилагането на методологията в бизнес среда. Освен това тя е участвала и е водила проекти в сфери като  телекомуникации, продажби, човешки ресурси, здравословен начин на живот и други.
  • Мая Донева – Обучител, международен консултант и лектор в сферата на социалните иновации и активното гражданство. Съосновател е на едно от първите социални предприятия в България – “Социалната чайна”, подпомагащо млади хора, израснали без родители. Изпълнителен директор на Фондация Карин дом – организация с традиции в терапията на деца със специални потребности с над 20 години история. Работила е в над 35 държави по теми, свързани с човешките права, иновативни модели за управление, детско и младежко участие и застъпничество.
  • Владислав Герасимов – Част от Алумни клуба на 9Academy, като е участник от Сезон 1. Финансист по образование с обширен маркетингов опит – работил е в Бош, в НетИнфо, в агенция и в други български и чудестранни компании. Предприемаческият му път се свързва и с иновативен стартъп за био продукти, както и с Happy Escape.
  • Рената Косева – Част от Алумни клуба а 9Academy, като е участник от Сезон 1. Има повече от 9 години опит като B2B маркетинг експерт в предизвикателната и все повече добиваща популярност сфера на земеделието. Рената е Маркетинг мениджър на НИК – компания, внедряваща технологии за прецизно земеделие в българските стопанства от 2002 година насам. Компанията е носител на редица награди, сред които и Награда FORBES Business Awards 2020 за Компания на годината в сектор Селско стопанство.

Без тях пълноценния диалог след всяка една презентация нямаше да бъде възможен, нито обменът на знания и опит щеше да се случи в толкова голяма пъстрота на мнения и съвети. За нас няма по-голямо щастие от това да видим как на практика Алумни, лектори и участници търсят общи решения по реални проблеми, за да се развиват заедно напред.

Практическата насоченост в 9Academy е от огромно значение за всеки един от нас и затова се радваме, че с всеки изминал сезон тя става все по-ключова в обучителния процес на бизнес академията. 

Съвсем скоро ще споделим с вас още интересна информация относно практическите събития в 9Academy. А за информация относно обученията всяка седмица, следете нашата фейсбук страница, инстаграм профила ни и нашия линкдин


Блог