Опознай себе си, другите и света: Модул “Личностно развитие” в 9Academy - 9Academy
Кандидатстване

Опознай себе си, другите и света: Модул “Личностно развитие” в 9Academy


личностно развитие

Неведнъж сме казвали, че 9Academy e бизнес академия, която цели да даде основни познания за това как функционира една бизнес организация, без значение дали участниците в нея имат за цел да създадат своя, или да станат по-добри професионалисти в това, което правят в друга.

Като специално допълнение към 9-те модула от програмата добавяме и един малко по-различен модул, който наричаме “Личностно развитие”. 

Основната му цел е да помогне на участниците да опознаят по-добре себе си, как взаимодействат с другите и със света около тях самите Силно вярваме, че това да развиваш себе си като личност, има пряка връзка с това какъв професионалист си, какво създаваш и управляваш. Модулът се роди като идея още преди Сезон 2, а с безценната подкрепа и развитие в дълбочина на партньорите ни от InManagement, той се реализира повече от успешно вече 9 сезона. Малко повече за него  може да разберете по-долу. 

Какво съдържа модул “Личностно развитие”?

Модулът има три основни тематични области:

  • “Кой съм аз” – където изследваме стиловете на учене и комуникация, как представяме себе си пред останалите и как познаването на основни наши характеристики ни помага да сме по-осъзнати за нас самите;
  • “Аз и другите” – където засягаме теми за това как взаимодействаме с другите, като даване и получаване на обратна връзка, водене на преговори и управление на конфликти;
  • “Аз и света” – където пък разглеждаме локуса на контрол и стратегиите за справяне със стреса.

Вижте повече: Кандидатствай за Сезон 11 на 9Academy

Как се случва модула?

Модулът съдържа както кратки видеа, които целят да представят основната теоретична рамка на основни понятия, които разглеждаме, така и присъствени онлайн тренинги, които целят по-скоро да сложим теорията в контекст. Като помощни средства използваме и психологически тестове, които са допълнителен инструмент, който ни помага в процеса. 

Някои от срещите в този модул са в делнични вечери, а други – в събота през деня. Продължителността им е малко по-дълга от останалите лекции, но винаги участниците си тръгват заредени и ентусиазирани. 

Срещите в този модул са предимно дискусионни и даващи пространство за споделяне и дискусия. 

Кой води модула?

Две дами – Елица Мичева и Христина Митовска – ни помагат да преминем през модула, като ни дават както полезна теоретична рамка, така и модерират дискусии, в които всеки участник има възможност да сподели както личен опит, така и какво е тествал като нова стратегия в ежедневието си и какво е научил. 

С какво си тръгват участниците от този модул? 

Модулът не цели да даде рецепта или шаблон, който да е приложим винаги (както и всеки друг модул в Академията), а по-скоро да даде инструменти за това как да познаваме по-добре себе си. От друга страна той дава пространство за експериментиране и тестване на различни нови стратегии, които да ни помогнат да адресираме неща, които ни пречат в работата, а и в ежедневието, както и безопасно пространство, където да споделяме за преживяванията си, от което учат и останалите. 

Автор: Любомира Велчева

Сезон 11 на 9Academy започва този октомври! Кандидатствай сега за най-цялостната програма за професионално и личностно развитие в България.


Блог