Любомира Велчева - 9Academy
Кандидатстване

Любомира Велчева


Любомира Велчева 1

Аз съм Любомира Велчева.

Работя като Консултант Обучение и организационно развитие в InManagement, но в 9Academy отговарям за процеса на учене и създаване на среда за споделяне и насърчаване на себеусъвършенстването и себеактуалзиацията. 

Тук съм, защото вярвам в ученето през целия живот, че споделянето е винаги на мода и общностното ще спаси света!

Вярвам, че възможностите за учене за навсякъде и е лична отговорност да се възползваме от тях и да правим себе си и света едно по-добро място. 

Мечтая да пътувам повече, имам къща с цветна градинка, да оставя повече от колкото съм намерила, когато съм дошла на този свят!