Траян Косев - 9Academy
Кандидатстване

Траян Косев


Траян Косев 1

Траян Косев е партньор в KGK Law Firm. Той е вписан адвокат, практикуващ предимно в сферата на интелектуалната собственост. Има богат практически опит с казуси, касаещи авторски и сродни права, търговски марки, патенти и др.
В момента пише докторантурата си на тема „Приложимо право относно обекти на интелектуална собственост при спорове с международен елемент“. Води упражнения по „Право на интелектуалната собственост“ на студентите от специалност „Право“ в УНСС.

Обучения