Вилиана Бакалова - 9Academy
Кандидатстване

Вилиана Бакалова


Вилиана Бакалова 1

Вилиана Бакалова е Бизнес партньор Човешки ресурси в „АББ България“. Преди да се присъедини към групата повече от четири години е била Вътрешен обучител в „Белла България“.

Има бакалавърска степен по Международни икономически отношения от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и професионална квалификация по Управление на персонала в The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). През 2012 г. става част от първия випуск на магистърската програма по предприемачество и финанси на Института за предприемачи на Cisco и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Интересът й към обученията започва още през студентските години, когато става част от международната студентска организация AIESEC. Придобила е опитa и уменията си чрез провеждането на различни презентации и обучения, които е развила и с квалификация за обучител по групово-динамичен тренинг през 2009 г.

Обучения

Обучение на кадри

март 2014

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 1 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Януари 2014 – Юни 2014.

Развитие на хората в организацията

февруари 2015

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 2 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2014 – Май 2015.

Подбор, въвеждане и първоначално обучение

януари 2016

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 3 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2015 – Април 2016.

Подбор, въвеждане и първоначално обучение

януари 2017

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 4 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Октомври 2016 – Април 2017.