Ивайло Илиев - 9Academy
Кандидатстване

Ивайло Илиев


Ивайло Илиев 1

Ивайло Илиев е управляващ съдружник във Фор Тийм Консулт и отговаря за цялостната дейност на компанията и екипа от консултанти.

Има над 10 години интензивен опит в провеждането на поведенчески тренинги за развитие на уменията за над 80 компании от различни бизнес сектори, сред които: телекомуникациите, енергетиката, банковия сектор, търговията на бързооборотни стоки, IT индустрията, фармацевтичния сектор, индустриално производство.

В периода от 2004 година до сега е натрупал изключително богат опит, както като консултант и треньор в развитието на управленските умения и лидерство, така и като ръководител на функционални звена с различен мащаб.

Повече от 800 мениджъра на средно управленско ниво са развили своите лидерски умения в провежданите от него дългосрочни програми за развитие.

Ивайло Илиев е магистър по “Организационна и трудова психология” от СУ „Св. Климент Охридски”, завършил е успешно програма за обучение на водещи на групово-динамичен тренинг към ЦР „Топ Консулт”, притежава сертификат Certificate in Training Practice на Charterred Institute on Personnel Development (CIPD) – UK и е лицензиант за България на Management Systems Consulting Corporation® по методологиите за управление на представянето, диагностика и повишаване на организационната ефективност, стратегическо планиране и управление на организационната култура.

Обучения

Организационната култура

януари 2016

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 3 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2015 – Април 2016.

Организационната култура

януари 2017

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 4 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Октомври 2016 – Април 2017.

Организационната култура

януари 2018

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 5 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2017 – Април 2018.

Организационната култура

февруари 2019

Това обучение беше част от програмата на модул Човешки ресурси в Сезон 6 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2018 – Април 2019.