Габриела Иванова - 9Academy
Кандидатстване

Габриела Иванова


Габриела Иванова 1

Габриела Иванова e адвокат по трудово право в Kinstellar, водеща адвокатска кантора с офиси в 10 държави от Централна и Източна Европа и Азия. Има повече от пет години професионален опит и използва познанията си по трудовоправни въпроси при разрешаването на различни казуси, свързани със сливания и придобивания и други видове търговски преструктурирания и сделки. Участвала е активно в някои от най-големите сделки в ИТ сектора, по които Kinstellar консултира през последните няколко години.

Практиката ѝ обхваща широк спектър от трудовоправни въпроси, включително и изготвянето на правилници за вътрешния трудов ред, вътрешни политики относно работа от вкъщи, обмен на електронна кореспонденция, отношения между служителите и други, изготвяне на съвети относно въвеждане на промени в работното време на служители и в светлината на измененията в трудовото законодателство, породени от разпространението на COVID-19.

Габриела има също значителни познания в областта на корпоративни и общи търговски въпроси, съдебни спорове, данъчно право, административен процес, несъстоятелност, както и конкурентно право.

Преди да се присъедини към Kinstellar през 2020 г., Габриела придобива професионален опит в една от най-големите български адвокатски кантори. Към момента следва магистърска програма по финанси в Нов български университет.

Габриела е вписан адвокат към Софийска Адвокатска Колегия.

Обучения