Ива Начкова - 9Academy
Кандидатстване

Ива Начкова


Ива Начкова 1

Ива Начкова е съосновател на 356labs – българска бутикова агенция за създаване на ефектни, но и ефективни презентации за клиенти от бизнеса. Това е единствената агенция, поканена да изнесе презентация на Microsoft Ignite – най-голямото годишно събитие на Microsoft, в което участват десетки хиляди души от цял свят.

Снимка: Димитър Чилов

Обучения

Ангажиращо презентиране в хибридна среда

юни 2023

Презентациите и презентирането никога не са били нещо лесно. Презентирането виртуално? Още по – трудно. Особено ако искате да го направите на високо ниво. В това събитие ще научите фундаметалните неща, които трябва да знаете, за да можете да подготвите и изнесете истински ефективна и ангажираща презентация.

Това обучение е заложено в програмата като част от подготовката за Панаир на идеите. Но ще бъде полезно за всеки от вас и за всяка ваша бъдеща презентация.

Google инструменти

януари 2022

Често Google се споменава сред примерите, които нашите лектори дават – като компания, чиито продукти и услуги са се превърнали в неразделна част от ежедневието на огромна част от населението на планетата.
Така че няма как да не включим специално обучение за Google инструменти в Модул Маркетинг, реклама и ПР.

Личен брандинг

декември 2022

Много време и внимание обръщаме на нашата организация и нашите продукти и услуги, но ето и едно обучение, в което да си поговорим за още едно важно нещо – нашия личен брандинг.
Личен брандинг – независимо дали сме предприемачи, мениджъри, хора със свободна професия, представители на НПО организации.

Стратегическо планиране в дигиталния маркетинг 

декември 2023

В това обучение Иван Пантелеев ще ви запознае със стратегическото планиране в дигиталния маркетинг. Ще разясни фазите и ще посочи акцентите и приоритетите. Ще бъде разгледан пример за над 2-годишна работа с компанията Viessmann.

Иван Пантелеев ще постави следните въпроси и ще даде отговори:
– Защо (и кога) digital marketing?
– Какво трябва да знаем за бизнеса преди да определим каналите?
– Как дигиталния маркетинг се вписва в общия маркетинг?

Иван Пантелеев ще ви преведе през целия процес на планиране, стъпка по стъпка. Ще чуете примери за различни ситуации и какви са добри реакции и подходи спрямо ситуацията.
Ще се запознаете с дигиталните активи и успешната стратегия за потребителска пътека.

Стратегически маркетинг

декември 2021

Това обучение дава основите на стратегическия поглед върху маркетинга и насоките за вашите успешни маркетингови стратегии.

Лекторът ще ви каже кои са основните предизвикателства в маркетинга, кои са основните грешки и кои са моделите, без които не може да съществува маркетингът.
Георги Малчев ни запознава с концепцията “Какво правят хора като мен”, бриф документа и моделите “5-те А”, “Empathy Map Canvas” и модела на микромоментите.

Lean Canvas

декември 2021

В това обучение разглеждаме отделните елементи на Lean Canvas и ще отговори на вашите въпроси.
Ще чуете насоки какво следва да попълните в полетата за:

  • Проблем (Problem)
  • Целева аудитория (Customer Segments)
  • Решение (Solution)
  • Източници на приходи (Revenue Streams);
  • Отличително предложение с добавена стойност за клиента (Unique Value Proposition);
  • Канали за маркетинг и продажби (Channels);
  • Ключови метрики (Key Metrics);
  • Разходна структура (Cost Structure);
  • Отличителни, уникални предимства (Unfair Advantage).