#БързаРеакция с Христо Бояджиев: НПО организации по време на COVID-19
Кандидатстване

#БързаРеакция с Христо Бояджиев: НПО организации по време на COVID-19


#БързаРеакция с Христо Бояджиев от Тук-Там за COVID-19 и НПО

В този епизод на #БързаРеакция сме поканили един българин, който носи промяната след себе си. Христо Бояджиев, който е основател на сдружението за българи с опит и образование в чужбина – “Тук-Там”.

Може би за повечето от вас името не е непознато и това никак не е случайно! Христо и екипът му успяха да превърнат организацията в едно от най-разпознаваемите имена в сектора. Затова сме избрали точно него като събеседник, с който да обсъдим ефекта от COVID-19 върху НПO секторa.

Виж повече: #БързаРеакция с Александър Христов: Кризата на доверието 

Христо вярва, че за да бъде успешна една неправителствена организация, то тя е необходимо да смени посоката си на мислене и вместо да мисли като поредното НПО, което зависи от външни фактори, да мисли като бизнес.

С този идея Тук-Там успяват да преминат през турбулентните етапи, които COVID-19 доведе след себе си. В нашия разговор в #БързаРеакция Христо споделя за добрите практики, които компанията е успяла да си наложи през годините и чиито плодове се берат днес. За нас обаче е и интересно как Тук-Там успя да трансформира бизнеса си, така че да отговори на сегашните нужди. 

Виж повече: #БързаРеакция с Георги Малчев: COVID-19 eфектът върху дигиталния маркетинг

В епизода имаме щастието Христо да ни разкаже повече за промяна от офлайн кариерно събитие, което е голяма част от техния бизнес, в онлайн, както и за хибридната версия, идваща този септември. Говорим си също и за връзката между различните членове на екипа по време на кризата, както и на техните партньори. 

Знаете ли, че според Христо е много важно едно НПО да разбере каква добавена стойност носи на останалите и чак тогава да търси партньори?

За почти 12 години, които Тук-Там оперира, организацията е успяла да набере изключителни партньори, но как ги подбира, как осъществява контакта с тях, как запазва дълготрайни отношения и как те устояват във времена като днешните, може да научите от нашия разговор. 

С Христо не пропуснахме да си поговорим и за това как измерваме социалната значимост на една организация. 

Макар и разговорът ни да е доста динамичен, не пропуснахме да попитаме Христо как той формира мнението си по различни въпроси. От разговорa ни ще разберете защо дискусията с така наречените “support groups” е важна и спомага за адекватното формиране на нашата оценка и добрата информираност. Не губете време, пускайте епизода.

Автор: Катерина Кобакова


Блог