Слави Стоев – 9 Academy

Обучители

Слави Стоев

Слави Стоев

Слави Стоев е един от основателите и консултант организационно развитие в In Management.

Има опит в изпълнението и провеждането на индивидуални и екипни консултации и организационни тренинги – фасилитатор и треньор на професионални екипи от мениджъри и служители, ръководил проекти за изготвяне, провеждане и оценка на ефективността на организационни тренинги, посветени на мотивацията, умения за справяне със стреса, комуникационни умения и повишаване на ефективността при работа с клиенти.

Ръководил е проекти по дефиниране на корпоративната идентичност на организации, изграждане на стратегически карти за развитие и дефиниране на бизнес и организационни стратегии. Управлявал е множество проекти, свързани с дефиниране на политики и стратегии за управление в организации от различен мащаб и сфера на дейност, изграждане на системи за управление на човешките ресурси, обучителни центрове и програми за управление на културата в организацията. Обучен коуч и сертифициран практикуващ на мотивационно интервюиране в бизнес среда. Има богат опит в управлението на процеси на промяна в организациите.

Бакалавър по психология от Нов български университет, с концентрация върху предмети като когнитивна наука, експериментална психология, трудова и организационна психология, терапевтично умение и поведение. Възпитаник на училище по мениджмънт – Нов български университет – Програма Управление и развитие на човешките ресурси, като продължение на полученото средно специално образование в областта на мениджмънта, маркетинга и комуникациите.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders