Милена Стратиева – 9 Academy

Обучители

Милена Стратиева

 

милена стратиева

Милена Стратиева е PR специалист и обучител на свободна практика. Твърди, че ако случайно работата на PR специалистите може да бъде описана кратко – то би било с думите „да печели доверие“.

Интересите й са в областта на PR, вътрешни и дигитални комуникации, както и в обученията. В работата си тя се справя с предизвикателствата благодарение на нестрандартни методи и находчивост. В препятствията винаги вижда възможност.

Милена Стратиева беше Мениджър „Образование“ в M3 College в периода 2011-2013 г. През тези три години обменя опит с най-добрите експерти в сферата на комуникациите и бизнеса въобще.

За нея ученето през целия живот е начин на живот. Това ще покаже и на всички участници в 9 Academy.

Партньори

  • 280 Interactive
  • SOHO
  • ICN.Bg
  • DEVIN
  • YOU & METRO
  • The Business Institute
  • The Duke of Edinburgh's International Award - Bulgaria
  • pCloud
  • ABLE - We Build Leaders