“В началото имайте предвид края” – Стивън Кови - 9Academy
Кандидатстване

“В началото имайте предвид края” – Стивън Кови


Вече имате гениална бизнес идея? Написали сте бизнес план? Тогава е време да откриете дали потенциалните ви клиенти ще имат нужда от вашите продукти. Тук идва ред на доброто познаване на маркетинговите инструменти и разписването на маркетингова стратегия. Тази публикация ще ви покаже как става това.

Стандартният начин съдържа осем компонента:

–       Анализ на средата;

–       Дефиниране на пазара;

–       Определяне на пазарните сегменти;

–       Дефиниране на целите;

–       Избор на метод за постигането им;

–       Определяне на бюджет;

–       Разработване на маркетинговия микс;

–       Изпълнение и контрол на резултатите.

Общоприетите компоненти за създаване на маркетингов план могат да варират в зависимост от това, което искаме да постигнем.

Ето какво предлага авторът на бестселъра „The Plan-As-You-Go” Тим Бери:

Погледнете навътре

Направете разбор на силните и слабите си страни. Определете целите си. Запишете всичко на един лист. След това изберете приоритетите си и постигнете съгласие за тях с останалите от екипа.

Погледнете навън

Следващата стъпка е да изясните възможностите и заплахите пред бизнеса ви. Запишете ги на отделен лист. Мислете и в двата случая от гледна точка на външните фактори, които не можете да контролирате или предвидите. Заплахите включват пряка конкуренция и технологични постижения, с които не разполагате и които биха ви поставили в неизгодна позиция.

Помислете и в коя ниша от пазара искате да навлезете и кого искате да таргетирате. Какъв е профила на вашите потенциални клиенти? Как изглежда идеалния ви проспект? Визуализирайте ги.

Фокусирайте се върху стратегията

Сега е моментът да сравните резултатите от двата листа. Намерете опорните точки и помислете кое ви прави уникални. Кое е Вашето относително предимство пред конкурентите и кой е вашия таргет? Не забравяйте, че 20% от клиентите носят 80% от приходите (според концепцията на маркетинга на взаимотношенията). Концентрирайте се върху тях.

Резултатът от тази трета стъпка е стратегията – стеснете фокуса си и намерете своята идентичност и коя нейна черта би била най-атрактивна за пазара.

Измерете развитието си

Стъпките Ви трябва да са конкретни и измерими. Маркетинговата стратегия трябва да включва план, в който да правите месечен преглед, прогнози за продажбите, бюджет на разходите и измервания, които не включват финансови резултати. Това могат да бъдат презентации, линкове, публикации в блоговете, брой на хората, разгледали интернет страницата Ви, бизнес предложения и обвързаността на потребителите с бранда Ви (customer engagement).

И най-важното – накарайте клиентите и служителите Ви да повярват в мисията на бизнеса Ви.

Проверявайте (често)

Както Вашия бизнес план, така и маркетинг стратегията ще продължи да се развива наравно с Вашия бизнес. Поставените първоначално хипотези ще се променят, така че бъдете гъвкави и адаптивни. Някои части от плана ще еволюират по-добре от други, затова следете непрекъснато бизнеса си, за да се приспособите навреме към промените в средата.

***

В преминалия модул “Маркетинг” от 9-те кръга на успеха, водещи специалисти споделиха с участниците съвети от профисоналния си опит.

 

Първата им среща беше с Мая Герасимова на тема “Изграждането на нoв бранд”. Сред препоръките, които тя сподели бе, че при провеждането на маркетингови проучвания е важно да се задават правилните въпроси и да се чете по правилен начин получената информация, а не така както на нас ни се иска. Провеждането на агресивна маркетингова политика на пазар, който е развит, може да доведе до повишаване на пазарния дял.

 

На лекцията с Кристиян Постаджиян участниците се запознаха с основните принципи на ИМК, видяха и чуха много примери от реалността за добри и не чак толкова добри практики, както от лектора, така и от публиката.

Споделяме с вас част от посланията, които той им предаде:

“Пътят до покупката – научавам, чувствам, действам!”,

“Добрите идеи се раждат в трите “Б”: Bed, bathroom, bus.”

“Слушайте – Господ ви е дал 2 уши и една уста. За да разберете клиента трябва да го чуете!”

 

“Ролята на уеб сайта и как да го маркетираме ефективно онлайн” бе темата на Камелия Нинакова. Лекцията й бе изключително полезна за хора, които за първи път се сблъскват със създаването на web site. Тя сподели съвети за това как да направим сайта ни ефективен, работещ, достатъчно информативен и в същото време лесен за употреба и поддръжка.

 

Ролята на Twitter и блоговете и как да ги използваме ефективно сподели Жюстин Томс с мотивираните млади хора по време на своята лекция: “Блоговете са прекрасен инструмент за да изразим себе си, това което ни вълнува, това което ни прави щастливи, това което ни прави хора!” В днешно време комуникационният фокус се измества към блоговете и канали като Facebook и Twitter. Форумите вече не са развиваща се среда за комуникация. Когато блогваш, трябва да си постоянен. В противен случай или не успяваш да си създадеш име, или ако си го създал, го губиш. В интернет името и личността зад него е най-важното. Никой вече не обича анонимността на мненията. Жюстин Томс даде много добри идея за това как да позиционираме себе си в уеб пространството като личности, които имат какво да кажат и знаят как да го направят, дори като потенциални лидери. Важно място заемат и блоговете на компаниите, затова тя сподели различни стратегии за поддържането им.

 

Георги Малчев и Младен Борисов отправиха предизвикателство на участниците в академията по време на лекцията им “Ефективен/Успешен онлайн маркетинг във Facebook”. Те трябваше да измислят стратегия за реклама чрез Fcebook  на следните нетипични продукти: компютри Правец, известните плетени мъжки обувки, бонбони за смучене Алпинист. Двамата лектори говориха и за трите вида медии: Own Media – контролиран собствена среда, нашият web site; Paid Media – Рекламата; Earned Media – някой става медия за съответния продукт.

 

Мотивираща беше лекцията на Иван Диков на тема LinkedIn, който разказа стъпка по стъпка как се изгражда един хубав и представителен профил, започвайки от снимката и стигайки до правилното описание на  умения ни. Той сподели какво значение имат препоръките, които другите пишат за нас.

Ивелина Манова дискутира с участниците много актуалната тема за онлайн рекламата. Тя им сподели на какъв принцип работи онлайн рекламата, как трябва да се рекламира даден бизнес и даде много практически насоки за използване на Google като поле за рекламиране.

С лекторите от модул “Маркетинг” ще продължаваме да ви срещаме и споделяме техните съвети и добри практики.


Блог