“Управлението на финансите е един изключително важен въпрос за всеки от нас и трябва да се подхожда отговорно към него, тъй като той формира нашето бъдеще” - Георги Георгиев - 9Academy
Кандидатстване

“Управлението на финансите е един изключително важен въпрос за всеки от нас и трябва да се подхожда отговорно към него, тъй като той формира нашето бъдеще” – Георги Георгиев


Участниците от 9 Academy, достигнали втория модул – “Финанси и счетоводство”, имаха възможността да се срещнат с Георги Георгиев, портфолио мениджър в Карол Капитал Мениджмънт. Чрез зададени от него задачи под формата на игри те научиха как работи капиталовият пазар, какви инструменти има и как да ги използват. Друг акцент беше темата за застраховките – видовете застраховки и тяхната функция в бизнеса.

След обучението на тема “Колко е важно да бъдеш инвеститор” Георги Георгиев сподели повече по темата финанси с нас:

 

Според Вас имат ли младите хора в България финансова култура и могат ли да управляват финансите си?

Финансовата култура на българина е на доста незадоволително ниво. Реално той рядко си прави финансов план или мисли за своето бъдеще. Още по-малко част от населението инвестира под някаква форма дългосрочно в различни продукти. Не е учудващо, че се намираме на последните места в Европа по тези показатели, а именно те са определящи за повишаване стандарта ни на живот. Управлението на финансите е един изключително важен въпрос за всеки от нас и трябва да се подхожда отговорно към него, тъй като той формира нашето бъдеще.

 

Коя е най-голямата заблуда, която според Вас цари в обществото, свързана с финансовата сфера?

За съжаление в последните години репутацията на финансовата сфера и в частност капиталовите пазари, бе сериозно накърнена с развитието на финансовата криза и последвалата тежка рецесия. Обществото започна да гледа с друго око на финансовия сектор и доверието към него значително бе намалено. Все пак тази индустрия се определя като кръвоносната система за съществуването на икономиката. Капиталовите пазари ще продължат да бъдат изключително важни за функционирането й, така че хората трябва да се научат как да извлекат ползи от това.

Според Вас бизнесът инвестира  ли в образованието? Може ли подобна инвестиция да бъде ключа към качествено подготвени млади специалисти?

Определено подобни инициативи ще помогнат много за подготвянето на млади специалисти, от които бизнесът има нужда. Именно тези мероприятия са много по-ценни от стереотипа на традиционното образование и реално представляват ключа за добра стартова подготовка на млади специалисти във всяка една индустрия. Надявам се с времето бизнесът да осъзнае това и да насочи повече ресурси в образованието, тъй като именно хората са неговия най-важен капитал.

 

На какво Ви научи университета?

Университетското образование за мен е един вид пътеводител, който дава най-обща информация на всеки млад човек каква компетентност може да постигне във всяко едно направление. Практиката и постоянното самоусъвършенстване обаче са тези, които реално правят даден човек специалист в дадена област.

 

Споделете с нас какво посъветвахте участниците в 9 Academy, за да бъде успешен техният проект? 

Това, което се опитах да им предам е, че не трябва да се боят от провала. Дори може би той е необходим, за да могат да си извлекат правилните поуки и да успеят след това. Колкото до инвестициите, се надявам да са успели да разберат логиката и функционирането на капиталовите пазари, така че да ги използват по-възможно най-добрия начин и в правилния момент.

 

Защо решихте да участвате в 9 Academy?

9 Academy е една отлична инициатива. Един умален вариант на MBA, който предлага нещо още по-добро – знания и директен досег с хора от практиката. Това е изключително ценно за участниците и определено доста по-интересно за тях. Проектът има своето място в образованието на всеки млад и амбициозен човек. Ние, хората от Карол Капитал Мениджмънт, постоянно се стремим да образоваме младите хора в България с различни инициативи като станалия изключително популярен в последните години Корпоративен университет, публични лекции, семинари и уебинари. Тази прекрасна инициатива бе просто логично продължение на всичко това, което следваме като наша философия.


Блог