Модул 1 "Предприемачество" - 9Academy
Кандидатстване

Модул 1 „Предприемачество“


Модул 1 "Предприемачество" 1

Начало: 13 януари 2014

Продължителност: 2 седмици

В модул „Предприемачество“ ще бъде представен процеса от зараждане на бизнес идея до нейното реализиране. Целта на модула е да стимулира предприемаческия дух на участниците и да им даде ценни знания за създаване бизнес модел, развиване на идея и нейното финансиране.

Теми: бизнес модели, оценка на бизнес идеята, маркетинг с нулев бюджет, bootstrapping, финансиране на start-up.

Лектори: Светлан Станоев (The Business Institute,  Институт за предприемачи на Сиско), Цветелина Тенева (The Business Institute,  Институт за предприемачи на Сиско), Стани Милев (Start Up Foundation), Крис Георгиев (Start Up Foundation), Христо Попов (100% Think Fresh).


Блог