Теодор Зоровски - 9Academy
Кандидатстване

Теодор Зоровски


Теодор Зоровски 1

Теодор Зоровски е Mениджър Бизнес развитие за шоколад в MARS Inc. България. Завършил е University of Portsmouth със специалност Международни Финанси и Търговия, a в момента завършва магистратура по бизнес администрация в IE Business School.

Теодор добива 360 градусов бизнес опит в управлението на бързооборотни продукти, като минава през различни стратегически позиции в България и Русия. В своята кариера за 8 години той управлява проекти в отдели като: търговски маркетинг, дистрибуция, търговски стратегии и маркетинг, а oпитът му се гради на изграждане на ефективни бизнес стратегии с поставяне на консуматора в центъра на всяка една от тях.

Обучения

Commercial Organization – или как Маркетингът и Продажбите са вече едно

януари 2015

Това обучение беше част от програмата на модул Продажби в Сезон 2 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Ноември 2014 – Май 2015.