Бойко Благоев - 9Academy
Кандидатстване

Бойко Благоев


Бойко Благоев 1

Бойко Благоев отговаря за връзките с обществеността на Информационното бюро на Европейския парламент в България от юли 2013 г. насам. През тази година основно предизвикателство пред работата му е информационната кампания за повишаване осведомеността и активността на българите за европейските избори 22-25 май 2014 г.

Има бакалавърска степен по международни отношения от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура по международно и европейско публично право от Тилбург, Холандия. През 2012 г. става част от първия випуск на магистърската програма по предприемачество и финанси на Института за предприемачи на Cisco и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Бойко е активен и в неправителствения сектор, където се опитва да прилага научените бизнес практики. Съосновател е на Сдружение 365, което от 2010 г. организира безплатни пешеходни обиколки на София (Free Sofia Tour), Пловдив (Free Plovdiv Tour) и Варна (Free Varna Tour). В момента е негов почетен член. Интересите му в сферата на предприемачеството се развиват и в двете години като част от ръководството на Сдружение Тук-Там, което обединява българи с опит и образование в чужбина.

Обучения

PR в НПО и публичния сектор

април 2014

Това обучение беше част от програмата на модул Връзки с обществеността в Сезон 1 на 9Academy. Лекторът запозна участниците с най-важните понятия, свързани с темата, и даде актуални примери както от своята практика, така и от опита на различни организации в България и по света. В края на обучението участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха конкретни съвети и препоръки, както и насоки къде да търсят допълнителна ценна информация по темата. Сезонът се проведе в периода Януари 2014 – Юни 2014.