Байчо Георгиев - 9Academy
Кандидатстване

Байчо Георгиев


Байчо Георгиев 1

Байчо Георгиев е Chief Marketing Officer в Ampeco – динамично развиваща се българска софтуерна компания.
Има богат маркетинг опит в стартъпи и в утвърдени компании. Специализира в сфери като потребителско поведение и интегрирани дигитални маркетингови комуникации.

Байчо е съосновател на Фондация “ДЕВЕТ” и 9Academy. В Академията е фасилитатор на обучителния процес и развива нови продукти.

Сред предприемаческите проекти на Байчо е Happy Escape – проект за бягства в природата.

Завършва бакалавър “Международни икономически отношения” и магистър „Международен бизнес” в УНСС. Основател на „Бизнес клуб УНСС” и младежки обучител в НПО средите в България. 

Обучения

Lean Canvas

декември 2021

В това обучение разглеждаме отделните елементи на Lean Canvas и ще отговори на вашите въпроси.
Ще чуете насоки какво следва да попълните в полетата за:

  • Проблем (Problem)
  • Целева аудитория (Customer Segments)
  • Решение (Solution)
  • Източници на приходи (Revenue Streams);
  • Отличително предложение с добавена стойност за клиента (Unique Value Proposition);
  • Канали за маркетинг и продажби (Channels);
  • Ключови метрики (Key Metrics);
  • Разходна структура (Cost Structure);
  • Отличителни, уникални предимства (Unfair Advantage).