"Когато си заобиколен с правилните хора, идеята се превръща в реалност.", Мария Ангелова, от първите в екипа на 9 Academy - 9Academy
Кандидатстване

„Когато си заобиколен с правилните хора, идеята се превръща в реалност.“, Мария Ангелова, от първите в екипа на 9 Academy


"Когато си заобиколен с правилните хора, идеята се превръща в реалност.", Мария Ангелова, от първите в екипа на 9 Academy 1

Мария Ангелова е сред първите участници в екипа на 9 Academy.

Сред ентусиастите, които безусловно повярваха в идеята и мисията на Академията.

Нейната най-голяма страст в професионален план е рекламата – истински креативната, докосваща и променяща нагласи реклама. И самата Мария е такава.

Все още само на 25, но вече е натрупала опит на няколко особено интересни и различни работни места. Общото между тях са комуникациите и в момента също ефективната комуникация е основна част от нейната работа.

Тя е човек, който непрекъснато търси начини да се развива и е посещавала много и различни формати за споделяне на знания и опит. (Един курс, който посещава я отвежда на първото й работно място; а отворено събитие – на второто.)

Затова и Мария има особено силно отношение към обученията и възможностите за младите хора да се развиват и градят своето и на средата си по-добро бъдеще.

Ще се убедите в това, след като прочетете отговорите й в интервюто, с което бихме искали да запознаем и всички вас с нея.

 

1. С какво се занимаваш извън 9 Academy?

 

Ако можеше да се определи с няколко думи: в сферата на комуникациите. По конкретно: в момента се занимавам с ръководенто и менажирането на дигитални проекти в софтуерна компания.

Може да е банално, но моето виждане за личностно развитие се базира на идеята, че човек се учи цял живот. С това ще се занимавам винаги.

 

2. Какви са целите ти в професионален план  и как участието ти в 9 Academy ти помага за тяхното реализиране?

 

Целите ми са свързани с това да предизвиквам и надграждам себе си всеки изминал ден и това да бъде затвърдено с постоянство. Това развива и 9 Academy като качества.

Всъщност благодарение на 9 Academy едно чувство в мен не просто се засили, а трайно се затвърди –  вярата, че стойностните идеи могат да се реализират с общи усилия и мотивиран екип… в България.

 

3. Ти си един от първите участници в екипа на 9 Academy от самото създаване, можеш ли да ни разкажеш как се зароди идеята за 9 Academy?

 

Истината е, че една идея може да се зароди в мислите на много хора, няколко човека ще развият идеята в главата си, но само един ще я реализира успешно. Този един всъщност сме едно цяло – страхотният екип на 9 Academy.

Идея, стартирала от един празен лист. Урок, който никога няма да забравя: Когато си заобиколен с правилните хора, идеята се превръща в реалност.

Байчо Георгиев и Милена Стратиева са двигателите на тази идея, тези, които посяха зрънцето на 9 Academy, и ни вдъхновиха заедно да го „отглеждаме“.

За мое щастие, животът ме събра много по-рано с тях. Затова мога да кажа , че 9 Academy е едно от най-естествените продължения на едно приятелство, затвърдено от общи ценности и виждания за бъдещето.

 

4. Реализирането на първото издание на 9 Academy отговори ли на твоите очаквания от момента на стартирането му и кое според теб е най-ценното, постигнато в това първо издание?

 

Когато стартирахме 9 Acadamy, аз не смеех да очаквам.

В момента – не просто очакванията ми са големи, а убедеността ми в успеха на 9 Academy е огромна. Това означава – още много работа и най-хубавото предстои!

Знам, че всяко следващо издание на 9 Academy е правилната крачка към нужната промяна, а именно – да се преодолее пропастта между младото поколение и бизнес средата в България. Най-ценното, което постигнахме, е да поставим стабилни основи на моста/ връзката между тях.

 

5. След като първото издание е вече факт, промениха ли се твоите разбирания за бизнес и как?

 

Моето впечатление е, че бизнесът е отворен към подобен тип образователни проекти, защото те развиват не просто умения и качества, а създават общност от млади, амбициозни и успешни кадри. А те са следващото задвижващо звено в бизнеса.

Видях промяната: 9 Academy е показател за това как бизнесът може успешно да си сътрудничи с новото поколение, да се развива заедно с него и да се адаптира спрямо новите тенденции и променящата се среда.

 

Чувството да си част от този процес е незаменимо!

Хората , с които си обграден – вдъхновяващи!


Блог