Интервютата в 9 Academy – процесът по подбор през нашите очи - 9Academy
Кандидатстване

Интервютата в 9 Academy – процесът по подбор през нашите очи


9 Аcademy се случва и преди всичко благодарение на разнообразието от хора, интереси, опит, нагласи и мироглед на тези, които са част от нея.

Всички знаем, че септември е един от най-цветните и натоварени месеци от годината. Животът започва да тече с различна скорост и всичко и всички стават една идея, даже няколко идеи, по-забързани, по-ангажирани и нещоправещи. За нас, екипa на 9 Аcademy, септември е месецът, в който новият сезон на Академията започва осезаемо да се усеща и вижда. Академията е станала част от живота на всеки от екипа, така че е някак естествено и много нормално, че септември е месецът, в който правим активно популяризиране и подбор на участниците в сезона. На моменти дори забравяме, че това е пети пореден път.

Не е тайна, че 9 Аcademy е нещо, което ние правим в свободното си време. И ако на всеки един от нас е натоварено покрай рестартирането на дейностите и събитията, които са част от постоянното ни работно място, то комбинацията с натовареността на подбора и дейностите покрай него, ежедневието става още по-интересно и изпълнено. Преглеждаме апликационни форми, които не са от най-краткото четиво, но пък за сметка на това едно от най-вдъхновяващите и автентични такива, в обедните почивки или със сутрешното кафе.

Тази година получихме над 160 кандидатури, като всяка една от тях бе прочетена от поне двама човека от екипа по подбор на Академията. Следват обаждания с покани за интервю на кандидатите, които сме одобрили на база апликационна форма. „Едно обаждане, какво толкова!“ ще си кажете. Но ние се обадихме на 103 човека и всеки един от тях бе поканен на интервю в офиса на 9 Аcademy.

Графиците са изключително стриктни и пълни. Сега, когато правим равносметка, 5-те съботи на септември бяха запълнени със срещи с потенциални участници. Обикновено започваме в 10:00 сутринта и приключваме към 18:00, като си позволяваме един час обедна почивка. В края на деня сме значително изморени – все пак сме се срещнали с около 20 кандидати. Но това е така зареждащо и емоционално, защото във времето, когато се срещаш с кандидатите, пред теб се открива цял един нов свят.

9 Аcademy се случва и преди всичко благодарение на разнообразието от хора, интереси, опит, нагласи и мироглед на тези, които са част от нея.

Интервютата са планирани – следват методология и структура, която сами сме изработили и валидирали вече 4 години подред. Целта е да видим на живо кой стои зад апликационната форма, да се запознаем с човека, да го поразпитаме за мотивацията и нагласите му спрямо конкретни компетенции, както и да споделим още веднъж каква е ангажираността, с която той/тя би се наел, ако стане част от Академията. Неведнъж сме казвали, че не сравняваме кандидатите, нямаме и конкретен профил, който търсим, нямаме лични предпочитания или скрити цели. Водещото за нас е „Кои ще са хората, които биха си взели максимума от Академията и съответно биха дали максимума на нея!“.

9 Аcademy се случва и преди всичко благодарение на разнообразието от хора, интереси, опит, нагласи и мироглед на тези, които са част от нея. Силно вярваме, че всички кандидатствали има какво да си вземат и какво да дадат. Ще продължим да спазваме по-малкия формат, който позволява създаване на групова динамика, а тя подсилва ефекта на учене и индивидуалния подход към участниците, създадени от екипа и обучителите. И разбира се, факта, че няма как едно събитие със 160 човека да има ефект, който би имало същото събитие с 50 човека.

Много често ни питат защо някой не е одобрен и ни искат обратна връзка. Любезно отказваме, защото не вярваме, че обратна връзка от интервю следва да е пътеводна светлина и повод човек да се замисли за качествата и уменията си. Това по-скоро си представяме, че следва да се случва, ако някой има по-задълбочени и продължителни наблюдения върху другия.

Веднага щом се спрем на 50 участници, следват обаждания до тях с хубавата новина, организиране на процеса по събиране на такса, подготовка на откриващо събитие, програма, срещи с обучители, материали, зали, срещи, нови проекти. За завършек искаме да благодарим на всички, които имат интерес към Академията. Това само потвърждава теорията, че тя е нещо полезно, нужно и търсено от хората, които са осъзнали нуждата си да учат и да се развиват.

Благодарим и на екипа на 9 Аcademy, които четат апликационни форми в късните часове на деня, осмислят съботите си в интервюта и преживяват емоционално и много отговорно целия процес по подбора.

 


Блог