Теодора Черкезова - 9Academy
Кандидатстване

Теодора Черкезова


Теодора Черкезова 1

Аз съм Теодора Черкезова.

Работя като Talent Acquisition Coordinator, а в 9Academy съм от началото на проекта, където се занимавам партньорствата, създаването на съдържание и комуникациите.

Тук съм, защото вярвам, че учим през целия живот и с търпение, усилие и обграждане с положителни хора, можем да постигнем това, за което мечтаем.

Мечтая за повече любов и разбирателство и спокойствие по света.