Александра Мирчева - 9Academy
Кандидатстване

Александра Мирчева


Аз съм Александра Мирчева.

Работя като образователен експерт в неправителствения сектор и имам над 8 години професионален опит като фасилитатор, модератор и обучител чрез методите на неформалното учене. Съосновател съм на Зона 21, а предприемаческият ми опит е свързан с приключенския проект Happy Escape.

В 9Academy се включвам като фасилитатор, но съм част от общността на Академията като участник от Сезон 2.

Вярвам в доброволчеството и каузата като основен двигател в работния процес. Затова и съм допринасяла за развитието на мисията на няколко граждански организации и отдадено продължавам да им помагам с уменията си за тяхната дейност.