"Една крачка може да промени хоризонта, преминалите 9 Academy няма да спрат", Милена Петкова - 9Academy
Кандидатстване

„Една крачка може да промени хоризонта, преминалите 9 Academy няма да спрат“, Милена Петкова


"Една крачка може да промени хоризонта, преминалите 9 Academy няма да спрат", Милена Петкова 1

Модул “Човешки ресурси” на 9 Academy, ще започне с обучения на Милена Петкова от Karoll на теми “Въведение в HR”, “Умения за интервюиране”, “Изграждане на екип”.

Милена Петкова е мениджър Знание в Карол и ръководител на проекта Корпоративен университет Карол. С нея проведохме интересен и мотивиращ разговор, който споделяме с вас.

Мотивацията за работа от човека ли зависи или е задача на мениджъра?

Всеки лидер мотивира хората си, за да постига резултати и да изпълнява цели. Мениджърите много често се провалят в това заради стила на работа, лоша комуникация, включително липса или неадекватна обратна връзка, несправедливи отношения и куп други причини. И най-вече, защото разбират мотивацията като високи цели за постигане, парични награди или стъпало в кариерното развитие. Грешка, както казва Даниъл Пънк. Съвсем не е достатъчно да обещаеш на някого позиция или премия и да смяташ, че си го мотивирал. Или да мотивираш грешния човек и да обезсърчиш този, когото е трябвало да подкрепиш. Например днес българските мениджъри често са склонни да „мотивират” младите си служители и да подценят или направо пренебрегнат опитни и по-възрастни професионалисти. Истината е, че мотивацията не зависи от възрастта. Нито пък креативността, ангажираността или отличното представяне. Мотивация не може да се постигне с  разпореждане или презентация на новата корпоративна визия. Според сполучливото определение на Брент Филсън – мотивиращият и мотивираният са винаги един и същи човек.

Лидерът може да създаде среда, в която хората да се мотивират, може да ги вдъхнови и въвлече, да ги обвърже емоционално с целите, но личната мотивация на всеки е наистина индивидуална. За някого мотивацията за работа може да е мотивация на дефицита, за друг – мотивация на развитието. Истината е, че страхотни резултати се получават, когато човек обича или поне харесва това, което прави, щастлив е или поне е спокоен, когато го прави, вдъхновен е или поне убеден в целта и смисъла. Емоцията и отношението са ключовите фактори в мотивацията. Всички сте чели, че компаниите, в които (според изследванията) служителите са щастливи и удовлетворени, постигат по-високи резултати.

Веднага се сещам за интересната поредица с подписа на Уорън Бенис, създадена с амбицията да запали искрата на нов интелектуален капитал чрез споделяне на идеи, които са на ръба на конвенционалното мислене. „Driven”, преведена на български като „Мотивирани” – книга от тази поредица на двама преподаватели от Harvard Business School, представи нова научна интердисциплинарна теория за човешкото поведение, обединяваща природните и социалните науки. Чували ли сте концепцията за четирите генетично заложени подтика на човешките избори – подтик за придобиване, подтик за формиране на връзки, подтик за учене и подтик за защита? Всички тези подтици взаимодействат със социалната среда и дават отражение върху организационното поведение. И независимо дали бизнесът отрича научните теории и изследвания, те дават много от отговорите, които провалят неподготвените мениджъри.

По какво може да бъде разпознат подходящият за позицията кандидат? Какви качества трябва да притежава и кои са тези, които Вие търсите?

Подходящият кандидат иска наистина работата, за която кандидатства и знае къде кандидатства. Той не е човекът, който изпраща CV за всяка позиция, която му попадне и изпраща едно и също мотивационно писмо. Ако продължим темата за мотивацията, осъзнаването на движещата сила на успеха помага да я усъвършенстваме. Мотивацията е тази енергия, с която успяваме и трудното изглежда естествено. Именно по тази енергия се разпознава подходящият кандидат. Още по начинът, по който говори за себе си, за предишните си работодатели, за проектите си, за бъдещето си.

Работодателят има различен профил за всяка позиция. Някой добре образован човек с идентичен опит може да не е този, когото търсим. Повечето работодатели използват компетентностен модел. Не рядко се прави освен личностен и екипен профил. Подходящият кандидат трябва да се впише и да бъде продуктивен в един изграден екип. Той трябва да изяви личностните и професионалните си качества под ръководството на определен мениджър. Много често в подбора мениджърът казва за някои от най-силните кандидати: “Страхотен е, но не е моят човек”. Знаете, че в екипите има не само различни длъжности и отговорности, но и роли. За да бъде добре работещ и балансиран екипът, хората не трябва да са еднакви, както често мислят и кандидатите, и работодателите. Ако трима души дават идеи и се надпреварват да измислят какво да се прави, а няма кой да го извърши, тази креативност ще ви свърши ли работа? Или другата крайност – дефицит на идеи, хората чакат конкретни указания какво и как да направят и се стремят към едно и също, защото е лесно, удобно и…според длъжностната им характеристика. Подходящият кандидат е този, който утре няма да ви каже: “това не ми е работа”, “какво ме интересува”, “фирмата да не е моя” или нещо в този дух.

Качествата, които ние търсим? Това са качествата, които могат да го направят каролец – личностни и професионални. Трябва да споделя нашите ценности. Не е достатъчно да е високо квалифициран. Това, разбира се е задължително. Не е достатъчно да иска да се развива в своята област. Това, естествено, също е задължително. Не е достатъчно да се стреми да е най-добрият. Това, сещате се, също е задължителноJ. Да си част от екипа на Карол е култура и отговорност, начин на мислене, емоция. Не бих искала да продължавам, за да не прозвучи за някого високопарно. Подходящите кандидати го разбират и ги мотивира именно това.

Смятате ли, че наличието на повече сертификати са гаранция за уменията на един служител?

Повече сертификати означава, че човек иска и се учи, развива се, надгражда, не спира. В днешния свят е немислимо да не го правиш. Сертификатите в повечето случаи са „гаранция” за знания. Гаранция ли казах? Гаранция, че си преминал даден курс на обучение. Гаранция ли е дипломата за висше образование за ниво на образование? Има сертификати, които нямат никаква стойност за работодателите. Но има и такива, които се ценят много повече от диплома от университет. Когато някой пише в CV-то си че има сертификат от курс за компютърна грамотност, това е знак, че човекът има бегла представа каква е разликата между софтуер и хардуер. Но когато имаш международно признат сертификат, от призната институция и утвърдена програма, CFA, например, това наистина вече е гаранция за знания. Уменията, макар и придобити понякога със сертифицирани обучения, се изграждат в практиката.

Ролята на образованието или на опита e по-важна при подготовката за бъдещата професионална реализация?

Образованието е изключително важно, тъй като то е основата, върху която ще се надгражда и ще се развива професионалната кариера. За съжаление, когато образованието е далече от професията, за която се придобива образователна степен, опитът е по-важен. Днес много инженери са отлични търговци или специалисти в рекламата и са се изградили като такива в работата си. Такива хора биха били предпочетени пред някого с подходящо образование, но нито един проект зад гърба си. Физиците се представят блестящо в програмирането и всички дейности, свързани с компютри. Когато аз учех журналистика, почти нито един преподавател не беше действащ журналист. Започнах работа във всекидневник още във втори курс и научих много повече, отколкото във Факултета по журналистика. Съвсем не е без значение от кого се учиш. Ако в работата си не попаднеш на професионалисти или работиш нещо, далеч от сферата, в която си се насочил, сам по себе си опитът не е гаранция. Това, че имаш стаж или трудов опит също не означава, че си научил нещо или си придобил умения.

Защо се включихте в 9 Academy?

Защото идеята е близка до проекта, който имаме в Корпоративен университет Карол – Карол семестър. Когато заведеш един студент на ново място, давайки му знания, емоция, идея, умения – променя се цялостната му перспектива. Той вече вижда около себе си нови неща. Една крачка може да промени хоризонта. Ако до вчера не е знаел къде точно отива, днес може да разсъждава върху същия въпрос, виждайки неочаквани пътища, врати, теми, идеи и възможности. Ако не знаеш къде отиваш, стигаш някъде другаде, нали? Вярвам, че тук студентите са от хората, които не търсят оправдания, че нещо не може да стане, а търсят начин да го направят. И зная, че лекторите са от хората, които не просто говорят за нещата, а ги случват. През деветте кръга ще преминат мотивираните. Хората с онази енергия, за която говорихме. За тях перспективата ще се промени чувствително. И няма да спрат само с наученото в 9 Academy. Ще искат да променят света.


Блог