9 причини да се запишеш в 9 Аcademy - 9Academy
Кандидатстване

9 причини да се запишеш в 9 Аcademy


9 Academy - деветте кръга на бизнес успеха

След успехa на маркетинговата концепция за “4Ps” на продуктовия микс нa проф. Котлър, в бизнес средите се нaложи рaзвивaнето нa идеи на базата нa отделните елементи нa миксa. Следвайки този модел, ние ви предлагаме нашите 9 Причини да вземете участие в 9 Аcademy:

1. Пълнотa

В ядрото на академията преди всичко е заложена идеята за завършеност и цялостност, каквато е и символиката на самата цифра. 9-те кръга, предвидени в програмата, последователно и логично представят един цялостен поглед върху бизнеса от предприемачеството, през маркетинга, финансите, счетоводството, докато се стигне до друго много важно П в бизнеса – Продажбите.

2. Предизвикателство

Академията поставя голямо предизвикателство пред участниците, като ги изкарва извън зоната им на комфорт и ги стимулира да дават всичко от себе си, за да покажат, че са най-добрите и заслужават да завършат своя кръг на знанието.

3. Поле за изява

Следвaщото преимущество – поле за изява. Тук е мястото, където всеки получава възможността не просто дa получи знания, а да покаже пред лекторите и другите участници своите идеи и качества. Най-важното е, че ще може да надгражда собствените си умения.

4. Познанства

Ключова точка в бизнес средите са познанствата. Участниците активно ще общуват с едни от най-изявените имена в бизнеса и ще създават безценни взаимоотношения, както с тях, така и с останалите участници.

5. Перспективи

Академията е мястото, където всеки може да открие множество перспективи и идеи не само за собственото си развитие, а и за развитието на бизнес.

6. Предимства

9 Academy предоставя на участниците предимството да бъдат част от бизнеса в действие и да не разчитат само на наученото от учебниците.

7. Проактивност

Фокусът на обучението е поставен върху интерaктивна форма на обучение чрез активно участие, чрез позициониране на идеите в реална бизнес обстановка, чрез решаване на казуси.

8. Позитивна среда

9 Academy е академията на възможностите, на позитивния заряд. Тя ще създаде атмосфера, където лектори и участници ще се фокусират върху работещи опции и перспективи, а не пречки.

9. Пари

Говорейки за бизнес, неизбежно се стига до частта с парите. Безплатният характер на обучението представлява едно голямо предимство, предвид стойността на получените знания, опит и възможността за инвестиция в бъдещето.

П.П. Поемете в Правилната Посока – 9 Academy

Формуляра за кандидатстване ще намерите тук.


Блог