SEE Innovation Program: Новата програма за иноватори, предприемачи и изследователи - 9Academy
Кандидатстване

SEE Innovation Program: Новата програма за иноватори, предприемачи и изследователи


SEE Innovation Program: Новата програма за иноватори, предприемачи и изследователи 1

София Тех Парк отваря нова програма в подкрепа на иноватори, предприемачи и изследователи –South East European Innovators Program (SEEIP).

Официално инициативата ще започне през месецоктомври, но прозорецът за кандидатстване вече е активен на – https://seeip.eu/ Компаниите или екипите могат да подават заявления през цялата година.

Изборът на участниците, които ще иматвъзможност да се включат в програмата, ще се извършва от експертна комисия на два етапа – през месец септември и през месец март. SEEIP е технологично агностична програма, без ограничение в областта на разработваните проекти, включваща елементи на инкубация, акселерация и технологичен трансфер. Тя е насочена към предприемачи, изследователи и изобретатели, които искат да създадат своя компания,базирана на научни изследвания, да комерсиализират своите разработки, както и да доразвият свои бизнес проекти. Програмата на София Тех Парк ще подкрепя екипите през целия им предприемачески път – от дефиниране на конкретния продукт или услуга, през намирането на инвеститори и инвестиции до излизането на международни пазари.

Основа цел на програмата SEEIP на София Тех Парк е да бъде водеща платформа за стимулиранена процесите по създаване на иновативни продукти и услуги, основани на научноизследователска и развойна дейност както в България, така и в Югоизточна Европа.

Задача на инициативата е дададе тласък на иновациите, като подпомага повишаване на експертния капацитет на хора и общности в отделните технологични и научни направления, да спомага развитието на технологиии компании, както и на цялостната екосистемата в страната и региона.SEEIP ще се провежда на английски език и в хибриден модел – онлайн обучения, съчетани с присъствени събития. 

Практическото учебно съдържание е структурирано в отделни модули и дава възможност на всеки участник да получи теоретични знания и умения за започване на свойсобствен бизнес. Обучението ще започне с модулите “Предприемаческият начин на мислене ипътят на предприемача” и “Формиране на екип”, ще премине през това как да се изгради правилна бизнес стратегия и и план за финансиране до правните рамки, маркетинга и намирането на международни пазари. Отличителна част на програмата е, че обучението е съобразено с индивидуалните потребности на екипите и участниците в нея. Те могат да се развиват със свое собствено темпо и да избират подходящите за тях модули. Всички участници могат да се възползват и от индивидуални консултации с екип от експерти, които ще подпомогнат развитието на техниябизнес. През целия период екипите ще имат достъп до специално разработено за програмат абезплатно приложение, подходящо за Android и iOS.

Кандидатствайте тук: https://seeip.eu/

За още новини и възможности, свързани с предприемаческата екосистема у нас, ни последвайте във FacebookLinkedin и Instagram ще откриете всичко ново около него и обученията, които сме включили в това издание. Не забравяйте да следите и нашия блог за всичко ново както около нас, така и около нашите приятели и партньори.


Блог