PPG Lawyers - 9Academy
Кандидатстване

PPG Lawyers

Адвокатите и икономистите в PPG Lawyers са с тясна експертиза в областите защита на личните данни, киберсигурност, конкуренция, защита на потребителите, обществени поръчки, данъчно право и др. Основен приоритет за екипа на PPG е персоналното отношение към нуждите на клиента и разбирането на неговия конкретен бизнес модел. Имат дългогодишен опит в решаването на комплексни проблеми, изискващи бърза и адекватна намеса като: реакция при кибер-атака и нарушение на данните, жалби от субекти на данни, одитиране на бизнеса от регулатори, онлайн търговия, уведомяване за концентрация на стопанска дейност, сливания и вливания, данъчно третиране при дългови и капиталови инвестиции и др. Партнират си с доказани правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в САЩ.
Website: https://www.ppglawyers.eu/