Народно читалище "Бъдеще сега" - 9Academy
Кандидатстване

Народно читалище „Бъдеще сега“

Народно читалище “Бъдеще сега” е организация с мисия за обогатяване процеса на личностно развитие и учене, вдъхновени от и сред природата. 

Организацията работим в сферата на образованието и обучението на деца, младежи и възрастни в три основни направления: личностно развитие, отношение към общността и доброволчество и връзка с природата и устойчиво развитие.

Контакти:

https://gudevica.org/

Facebook: NC Future now