Обединени идеи за България - 9Academy
Кандидатстване

Обединени идеи за България

Обединени идеи за България 7

Обединени идеи за България e неправителствена организация, насърчаваща социална ангажираност и реализирането на граждански проекти.

Създадена е от мотивирани млади българи, които набират различни предложения за решения на предизвикателствата, пред които е изправена страната ни.

Един от основните проекти на Обединени идеи за България е форумът Идеите – това сме ние, който е посветен на социалното предприемачество, а освен това и стимулира и създаването на социални проекти.

Контакти:

https://oib.bg/

Facebook: Обединени идеи за България