Beyond Academy - 9Academy
Кандидатстване

Beyond Academy

Beyond Academy 6

Beyond Academy e платформа от услуги, насочени към стратегическо консултиране и обучения в областта на онлайн маркетинга. Основен фокус е използването на Facebook и Instagram за бизнес цели. Цел са не просто подобрени познания на професионалистите в този сегмент, но и създаването на общност за взаимопомощ.

Beyond Academy предлага:
– онлайн обучения
– обучения на видео запис
– фирмени обучения
– Фейсбук консултации
– Инстаграм консултации

Контакти:
www.beyondacademy.bg
Facebook: Beyond Academy
Instagram:
beyondacademy.bg