The Business Institute - 9Academy
Кандидатстване

The Business Institute

thebusinessinstitute.eu
The Business Institute 7
The Business Institute

The Business Institute предоставят тренинг решения, основани на бизнес симулации, сериозни игри, бизнес работилници и бизнес коучинг. Съвременните подходи за развитие на бизнес умения експертите на Института прилагат и локализират чрез методологии и инструменти на: Stanford University, Cornell University, Harvard University, INSEAD, StratX Simulations, Business Model Foundry, Thomas International и др.

Екипът на Business Institute успешно съдейства на бизнес организации и експерти в решаването на конвенционални и неконвенционални, но винаги предизвикателни бизнес задачи. Той може да бъде полезен на вас или вашата организация в зависимост от конкретната бизнес цел с изграждането на решения по поръчка, бизнес симулации и работилници и дългосрочни образователни програми.

Контакти:

http://www.thebusinessinstitute.eu/bg/

гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 23А, 1113, ж.к. Изгрев