Корпоративен университет Карол - 9Academy
Кандидатстване

Корпоративен университет Карол

https
Корпоративен университет Карол 6

Корпоративен университет Карол провежда иновативни образователни програми без аналог у нас. Повечето от тях са насочени към младежи и студенти и са напълно безплатни за участниците, които всяка година са стотици в различните инициативи, организирани в Карол и различни университети. Досега са връчени над 310 сертификата.

Корпоративен университет Карол беше структуриран като естествено развитие на образователните дейности през 2013 година и е ключов проект в социално отговорната политика на компаниите в групата за подкрепа на образованието и науката у нас, като дългосрочна инвестиция за изграждане на финансова култура и подобряване на средата.

През годините управлението на знанието се утвърди като важна ценност в корпоративната култура.  Споделянето на знания чрез обучения, открити уроци, публични лекции, семинари, уъркшопи, уебинари и различни образователни програми направи Карол разпознаваем не само във финансовия сектор у нас. Обученията са превърнати в преживяване, което ангажира обучаваните, мотивира ги с личен пример на лидери и добри практики от индустрията, вдъхновява с интересни срещи и идеи.

Контакти:

https://karoll.bg/obrazovanie/korporativen-universitet-karol/

office@karoll.bg

гр. София, ул. Златовръх 1